Gå direkt till navigering

AP3s resultat 18,5 miljarder kronor med starkt bidrag från vald förvaltningsstrategi

Under första halvåret 2015 redovisar AP3 ett resultat på 18,5 miljarder kronor vilket motsvarar en avkastning på 6,4 procent efter kostnader. En passiv indexportfölj skulle för samma period avkastat 3,9 procent. AP3s merbidrag till pensionssystemet uppgick därmed till 2,6 procentenheter vilket motsvarar 7,4 miljarder kronor.  

  • AP3 avkastade 6,4 procent efter kostnader vilket motsvarar ett resultat om 18 483 miljoner kronor under första halvåret 2015.
  • Fondkapitalet uppgick till 304 398 miljoner kronor per den 30 juni. Under första halvåret har 2 417 miljoner kronor betalats till Pensionsmyndigheten för att täcka skillnaden mellan in- och utbetalda pensioner och pensionssystemets administrationskostnader.
  • Förvaltningskostnaderna för perioden uppgick till 0,12 procent i årstakt.
  • AP3 har avkastat 9,3 procent i genomsnitt per år den senaste femårsperioden. AP3s avkastning har varit betydande för pensionssystemet då motsvarande siffra för inkomstindex, dvs det index pensionerna skrivs upp med, har varit 2,9 procent per år.
  • AP3 har också överträffat sitt långsiktiga mål om 4 procent över tid då den reala snittavkastningen uppgick till 4,4 procent sedan 2001.
  • AP3 mäter koldioxidavtrycket från fondens noterade aktieinnehav, fastigheter och skog. Analysen av dessa innehav visar att AP3 i det närmaste har en klimatneutral portfölj. 

– Vårt resultat visar hur viktig kompetens i förvaltningen är för pensionssystemet. Hade vi valt en passiv indexförvaltning av hela portföljen hade vi missat över 7 miljarder bara under första halvåret i år, säger Kerstin Hessius vd AP3. Mäter vi för en längre period, från 2012, uppgår skillnaden till 18,5 miljarder kronor. Att ha valt en strategi som innebär något högre förvaltningskostnader framstår som väl investerade pengar.

– Vi är stolta över ett starkt förvaltningsresultat, men också för att vi har en kostnadseffektiv och långsiktigt hållbar förvaltning. Våra kostnader ligger drygt 40 procent under snittet i en internationell jämförelsegrupp och vår portfölj är nu i det närmaste koldioxidneutral, tillägger Kerstin Hessius.

Halvårsrapport 2015 >>
 

För mer information kontakta:
Kerstin Hessius, VD, 08-555 17 100 
Lil Larås Lindgren, Chef Kommunikation, telefon: 08-555 17 123 eller lil.lindgren@ap3.se