Gå direkt till navigering

AP3s resultat gav 16,6 miljarder – fördubblat fondkapital sedan 2001

Halvårsrapport 1 januari-30 juni 2014:

Tredje AP-fonden presenterar ett mycket starkt resultat för första halvåret på 16,6 miljarder kronor. Det betyder att fondkapitalet om 272,6 miljarder befinner sig på ny rekordnivå och är mer än dubbelt så stort som vid starten av 2001.

Resultatet för Tredje AP-fondens första halvår uppgick till 16 571 (12 462) miljoner, vilket motsvararen avkastning på 6,5 (5,4) procent efter kostnader och motsvarar 8,2 procent i genomsnitt för den senaste femårsperioden.

– Vår förvaltningsstrategi har fungerat väl med både en hög avkastning och låga kostnader jämfört med liknande pensionsförvaltare internationellt. Fondkapitalet har dessutom mer än fördubblats sedan starten 2001, säger Kerstin Hessius vd för Tredje AP-fonden. 

– Vi har starkt bidragit till finansieringen av pensionssystemet genom att vår avkastning vuxit snabbare än inkomstindex. Sedan 2009 har också AP1-AP4 betalat ut närmare 90 miljarder kronor för att täcka underskottet mellan inbetalda och utgående pensioner i det statliga inkomstpensionssystemet, säger Kerstin Hessius.  

– Mot den här bakgrunden ställer vi oss frågande till varför Pensionsgruppen föreslår så omfattande förändringar av AP-fondssystemet, säger Kerstin Hessius. Systemet måste med jämna mellanrum ses över, men vi oroar oss för att det här förslaget kommer att få negativ påverkan för såväl nuvarande som framtida pensioner.  

 

För eventuell mer information, vänligen kontakta:
Kerstin Hessius, AP3 VD, tel +46 8555 17100
Lil Larås Lindgren, AP3 Communications Manager, lil.lindgren@ap3.se, tel +46 8555 17123