Gå direkt till navigering

AP3s ställningstagande på SCAs bolagsstämma

På SCAs bolagsstämma igår den 15 april röstade AP3 för att minska styrelsen till 8 istället för föreslaget 9 ledamöter. Skälet till detta är att fonden anser att Anders Nyrén inte skulle omväljas som ledamot i styrelsen. Avseende valet av styrelse röstade AP3 därför ”nej” till omval av Anders Nyrén. 

Motivet till detta är att Nyrén har visat allvarliga brister i omdömet när det gäller hanteringen av ordförande Sverker Martin-Löfs resor som attestansvarig. Han borde ha reagerat på nyttjandet av affärsflyget och ha lyft frågan om utformningen av policyn till styrelsen när han fick kännedom om tillämpningen.

Dessutom bedömer AP3 att Anders Nyrén som styrelseledamot i SCA framöver kommer att vara en belastning för SCA i arbetet att återupprätta förtroendet efter det som har hänt.

Avseende att bevilja ansvarsfrihet gick inte fonden emot revisorernas rekommendation eftersom fonden inte bedömde att det fanns tillräckliga skäl för ett sådant ställningstagande.