Gå direkt till navigering

Årsbokslut 2004

Januari-december 2004 

  • Avkastning på AP3s portfölj uppgick till 11,4 procent före kostnader
  • Årets resultat uppgick till 16,1 miljarder kronor
  • AP3s fondkapital ökade med 17,8 miljarder kronor och uppgick till 160,3 miljarder kronor per 31december 2004
  • Risken mätt som standardavvikelse i portföljen uppgick till 5,4 procent
  • Totalavkastning på 11,4 procent för 2004

Marknadsutvecklingen under 2004 med stigande aktiekurser och fallande långa räntor var gynnsam för avkastningen på Tredje AP-fondens (AP3s) fondkapital. Svenska aktier var det tillgångsslag som genererade högst avkastning (20,1 procent).

Läs hela pressmeddelandet >>

Läs hela rapporten >>

 

För mer information kontakta:
Kerstin Hessius, VD, telefon: 08-555 17 100
Christina Kusoffsky Hillesöy, informationschef,
telefon: 08-555 17 123, mobil: 0709-51 72 23, christina.hillesoy@ap3.se