Gå direkt till navigering

Balder och Tredje AP-fonden bildar joint venture för investeringar i bostadsfastigheter i Sverige

Det nya bostadsfastighetsbolagets inriktning är primärt investering i nyproduktion av hyresfastigheter i tillväxtorter i Sverige.

Förutom i de tre storstadsregionerna är även tillväxtorter med positiv befolkningsutveckling i fokus. De bostadsfastigheter som produceras skall vara miljöklassade.

– Det är väldigt positivt och viktigt att saminvestera med en aktör som Tredje AP-fonden som har ett långsiktigt synsätt i investeringar såsom vi har, säger Erik Selin vd och huvudägare i Balder. Konstellationen blir stark och öppnar upp väldigt många möjligheter.

AP3 är en betydande aktör i fastighetsbranschen och har inte haft någon exponering mot bostäder sedan tidigare.

– Vi ser goda möjligheter i att utveckla vår svenska fastighetsportfölj med bostäder tillsammans med Balder som är ett väletablerat bolag inom sektorn. Den starka befolkningstillväxt som väntas i Sverige innebär dessutom stora behov för nyproduktion av bostäder, säger Kerstin Hessius, vd Tredje AP-fonden.

Affären är villkorad av godkännande från Konkurrensmyndigheten och affären beräknas kunna slutföras under första kvartalet 2016.

 

För ytterligare information kontakta:
Erik Selin, VD Balder, 0706-07 47 90, erik.selin@balder.se
Lil Larås Lindgren, Chef Kommunikation Tredje AP-fonden, 08-555 17 123, lil.lindgren@ap3.se

Balder i korthet.
Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade den 30 september 2015 ett värde om 39,9 miljarder kronor Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.


Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet. Fonden har riksdagens uppdrag att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en låg risknivå. AP3 har avkastat 9,3 procent i genomsnitt per år den senaste femårsperioden. Motsvarande siffra för inkomstindex är 2,4 procent, vilket betyder att AP3s avkastning avsevärt bidragit till pensionssystemet. Per den 30 juni 2015 förvaltade fonden 304 miljarder kronor.