Gå direkt till navigering

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2009

Stark resultatutveckling för Tredje AP-fonden 2009.

  • Årets resultat uppgick till 29,4 (-44,8) miljarder kronor. Det starka resultatet innebär en betydande återhämtning av nedgången i fondkapitalet 2008.
  • Fondens totalavkastning uppgick till 16,3 (-19,8) procent efter kostnader. Före kostnader var avkastningen 16,4 procent.
  • Den aktiv avkastningen uppgick till 2,2 (-1,4) procentenheter, vilket motsvarade ett aktivt resultat om 2,9 miljarder kronor.  
  • Fondkapitalet uppgick till 206,5 (181,0) miljarder kronor per den 31 december 2009. För 2009 var nettot mellan pensionssystemets inbetalningar och utbetalningar negativt vilket innebar att AP3 betalade ut 3,9 miljarder kronor för att täcka betalningsunderskottet i pensionssystemet.

Sedan starten 2001 har fondkapitalet ökat med 72,5 miljarder kronor, varav förvaltningen skapat en avkastning om totalt 55,2 miljarder kronor.

– Vårt starka totalresultat 2009 och att vi skapat det bästa aktiva resultat sedan starten 2001 visar att uthållighet och långsiktighet lönar sig. Det goda resultatet har återfört vår kapitalavkastning till en takt i linje med inkomstindex, vilket är det index som pensioner och pensionsrätter skrivs upp med, säger Kerstin Hessius, VD AP3. 

Ladda ner årsredovisningen här >>

 

För mer information kontakta:
Kerstin Hessius, VD, telefon: 08-555 17 100
Christina Kusoffsky Hillesöy, kommunikationschef, telefon: 08-555 17 123, christina.hillesoy@ap3.se

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fondernas resultat 2009 uppgick till 134 miljarder kronor
Resultatet för Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna uppgick till sammanlagt 133,8 miljarder kronor för 2009, vilket motsvarar 19,4 procent i genomsnittlig avkastning.

Vid utgången av 2009 uppgick fondernas totala fondkapital till 808,8 miljarder kronor, vilket är en ökning med 118,2 miljarder kronor jämfört med utgången av 2008. 

För 2009 var nettot mellan pensionssystemets inbetalningar och utbetalningar negativt vilket innebar att de fyra AP-fonderna betalade ut 15,6 miljarder kronor för att täcka betalningsunderskottet i pensionssystemet.