Gå direkt till navigering
Tredje AP-fonden

Information om Google Analytics på www.ap3.se

Tredje AP-fonden har sedan en längre tid tillbaka använt sig av det kostnadsfria analysverktyget Google Analytics i syfte att kunna följa utvecklingen av antalet besökare på fondens […]

Polhem infra logo

Polhem Infra köper Telia Carrier

AP-fondsägda Polhem Infra köper idag Telia Carrier, som är världsledande inom digitala motorvägar för datatrafik. Köpet innebär att Polhem Infra blir ägare till över 74 000 km […]

Tredje AP-fonden

Upphandling av Interim Complianceansvarig

Tredje AP-fonden (AP3) avser att upphandla interim complianceansvarig. Upphandlingen sker med hjälp av B3 Sentensia. Sista dag för anbud är den 17 maj 2019. Annons med tillhörande […]

Tredje AP-fonden

Gröna obligationer driver positiv klimatpåverkan

I november 2008 investerade AP3, som en av de första investerarna, i Världsbankens allra första gröna obligation. Sedan dess har mer än 350 miljarder dollar lånats upp […]

Tredje AP-fonden

AP3 anställer Elena Westerdahl till Portföljstrategi

AP3 har anställt Elena Westerdahl som Senior Kvantitativ analytiker till AP3, Portföljstrategi. Elena kommer närmast från Nordea där hon bland annat varit Chief Analyst inom Group Treasury […]

AP3s entrédörr i glas med logga

AP3 anställer Maria Björklund till Alternativa Investeringar

AP3 har anställt Maria Björklund till tjänsten som Senior Portföljförvaltare Alternativa Investeringar. Maria kommer närmast från AMF där hon jobbat som Portfolio Manager Alternativa Investeringar sedan 2015 och dessförinnan på […]

Tredje AP-fonden

Mårten Lindeborgs bortgång – fond för insamling

Med anledning av Mårten Lindeborgs bortgång har många kondoleanser inkommit och med frågor om hur man kan bidra. Önskemålet från familjen är att stödja Karolinska Institutets forskning […]

Foto av bortgångne Mårten Lindeborg och ett tänt ljus och en blomma

Mårten Lindeborgs bortgång

Det är med stor sorg och saknad som vi tyvärr måste informera om att vår betydelsefulla och fina kollega Mårten Lindeborg, CIO och vice VD, har lämnat […]

Tredje AP-fonden

Upphandling kommunikationstjänster

Tredje AP-fonden (AP3) upphandlar konsultstöd för produktion av årsredovisning och rådgivning i strategisk kommunikation. Upphandlingen avser konsultstöd för produktion av årsredovisning i tryck och med viss digital integrering […]

Tredje AP-fonden

Tredje AP-fonden presenterar fortsatt starkt resultat

Pressrelease 2018-02-23 2017 i sammandrag Fondens resultat uppgick till 28 239 (27 981) miljoner kronor. AP3s totalavkastning uppgick till 8,9 (9,5) procent före kostnader och 8,8 (9,4) procent efter […]

Tredje AP-fonden

AP3s remissvar – ändrade regler för AP-fonderna

Tredje AP-fonden har lämnat in sitt remissyttrande avseende Finansdepartementets Promemoria ”Ändrade regler för Första-Fjärde AP-fonderna”. Tredje AP-fonden välkomnar regeringens förslag till förändrade placeringsregler som ger bättre förutsättningar […]

Tredje AP-fonden

Upphandlingen av upphandlingskonsulter är nu avslutad

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna har tillsammans upphandlat ramavtal avseende upphandlingskonsulter. Följande leverantörer kommer i rangordning att tilldelas ramavtal: Sentensia AB Ecenea Väst AB Affärskoncept i Stockholm […]

Tredje AP-fonden

AP3 förstärker gruppen Riskkontroll & Avkastningsanalys

Tredje AP-fonden förstärker gruppen Riskkontroll & Avkastningsanalys med Jesper Eklind som kommer från SEB. Jesper har främst arbetat med performance- och riskrapportering samt redovisning för SEBs livbolag. Gruppen […]

Tredje AP-fonden

Upphandling av Rekryteringstjänster

Första, Tredje och Fjärde AP-fonden avser att tillsammans genomföra en samordnad upphandling av rekryteringstjänster. Sista anbudsdag är den 13 juli 2017. Information med inbjudan till att delta […]

Händer som håller i ett dokument, en penna och ett par glasögon

Upphandling av upphandlingskonsulter

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna ska upphandla ett ramavtal avseende upphandlingskonsulter. Upphandlingen annonseras av Andra AP-fonden. Sista anbudsdag är den 2 juli 2017. Mer information om […]

Tredje AP-fonden

Tredje AP-fonden får ny styrelseledamot

Regeringen har utsett Christina Lindenius, vd Svensk Försäkring till ny ledamot i AP3s styrelse. Christina Lindenius efterträder Inga-Lill Carlberg. Styrelseledamöter sitter maximalt 8 år enligt Lagen om Allmänna Pensionsfonder. […]

Tredje AP-fonden

Tredje AP-fonden står bakom FN:s hållbarhetsmål

I september 2015 antog FN:s 193 medlemsländer 17 globala hållbarhetsmål. Målen, som ska vara uppnådda 2030, syftar till att avskaffa fattigdom och skapa en hållbar värld. För […]

Tredje AP-fonden

Upphandling av lokalvård

AP3 avser att upphandla behovsanpassad lokalvård för sina lokaler i Stockholm. Upphandlingen sker med hjälp av Sentensia och sista anbudsdag är den 26 april 2016.

Björkskog i solljus

AP-fondernas investeringar i BHP Billiton och Vale

DN publicerade idag (2016-02-16) en artikel om AP-fondernas investeringar i de två gruvbolagen BHP Billiton och Vale med anledning av den allvarliga olycka som i november 2015 […]

Tredje AP-fonden

AP3 rekryterar Chief Portfolio Risk Manager

AP3 har valt att förstärka förvaltningsorganisationen och har rekryterat Lars Sundberg som Chief Portfolio Risk Manager till Kapitalförvaltningen och kommer att rapportera till Tredje AP-fondens CIO. Lars […]

Tredje AP-fonden

AP3 söker Portföljförvaltare till Extern förvaltning

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. Buffertkapitalet utgör cirka 14 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar. AP3s fondkapital per den 30 juni […]

Tredje AP-fonden

AP3 utser Mårten Lindeborg till vice VD och CIO

Mårten Lindeborg har av AP3s styrelse utsetts till vice vd  per den 1 september. Han tar även över ansvaret som CIO för förvaltningen av fondkapitalet och efterträder […]

Tredje AP-fonden

Kerim Kaskal lämnar AP3

Kerim Kaskal, Chief Investment Officer (CIO) på Tredje AP-fonden, lämnar fonden efter drygt 2 år. Kerim som har en bakgrund från Nektar Asset Management på Brummer och Partners […]

Tredje AP-fonden

Upphandling av kvalificerade juristtjänster

Tredje AP-fonden avser att upphandla kvalificerade juristtjänster i enlighet med de angivna förutsättningar i förfrågningsunderlaget inklusive bilagor. Förfrågningsunderlaget  består av följande delar: 1. Anbudsförfrågan >> 2. Kravspecifikation (Bilaga […]

Tredje AP-fonden

Förenklad upphandling av sjukvårdsförsäkring

Tredje och Fjärde AP-fonden, nedan benämnt AP-fonderna, upphandlar obligatorisk sjukvårdsförsäkring för alla anställda i enlighet med nedanstående bilagor. Upphandlingen genomförs som en förenklad upphandling enligt lagen om […]

Tredje AP-fonden

Avslutad upphandling av globala depåbankstjänster

Upphandlingen av globala depåbankstjänster är nu avslutad. Efter en omfattande utvärdering av olika leverantörer och deras tjänster har beslut fattats om att teckna avtal med följande anbudsgivare, The […]

Tredje AP-fonden

AP3s ställningstagande på SCAs bolagsstämma

På SCAs bolagsstämma igår den 15 april röstade AP3 för att minska styrelsen till 8 istället för föreslaget 9 ledamöter. Skälet till detta är att fonden anser […]

Tredje AP-fonden

Konsortium förvärvar Fortum Distribution AB

Ett konsortium bestående av Borealis Infrastructure, Tredje AP-fonden (AP3), Folksam med dotterbolag och Första AP-fonden (AP1) (”Konsortiet”) har idag ingått ett avtal om att förvärva Fortum Distribution AB, Fortums elöverföringsverksamhet i Sverige.

Tredje AP-fonden

AP3 ökar innehav i Oxford Biomedica

Tredje AP-fonden (AP3) ökade per den 12 december 2014 innehavet i Oxford Biomedica (OXB LN) och har nu 3,3443 procent aktier och röster. För eventuellt ytterligare information […]

Tredje AP-fonden

Tredje AP-fonden mäter koldioxidavtryck

Tredje AP-fonden har undersökt koldioxidavtrycket (carbon footprint) från fondens aktieinvesteringar. Detta som en följd av det miljöinitiativ som skrevs under i samband med FN:s klimatmöte i september. […]

Tredje AP-fonden

Gustaf Hagerud lämnar AP3

Gustaf Hagerud, vice vd och Chef Kapitalförvaltningen på Tredje AP-fonden, lämnar fonden efter sex år. Gustaf kommer att bli delägare i ett kapitalförvaltningsföretag i London där han […]

Tredje AP-fonden

Flaggningsmeddelande HICL LN

Tredje AP-fonden har per den 18 juni köpt 14 800 000 aktier i HICL LN. Tredje AP-fondens andel av rösterna uppgår nu till 5,3934 procent.

Tredje AP-fonden

AP-fonderna kommenterar Fair Trade Centers rapport

I Fair Trade Centers rapport ”Pushing the Planet to Retirement”, publicerad 2014-06-17, lyfts vikten av ansvarfull hantering av biologisk mångfald i AP-fondernas förvaltning. Första, Andra, Tredje och […]

Tredje AP-fonden

AP3 tackar ja till Volkswagens bud på Scania

Tredje AP-fonden har beslutat att acceptera Volkswagens bud på Scania om 200 kronor per aktie. Tredje AP-fonden äger 2 300 A-aktier och 2 586 644 B-aktier i Scania, vilket motsvarar 0,32 procent […]

Tredje AP-fonden

Etikrådets årsrapport 2013 – Dialog ger resultat

Etikrådet utvecklar sitt arbete med förebyggande dialoger i syfte att få bolag att agera mer ansvarsfullt och därmed minska risken att de bryter mot internationella konventioner. Fokusområden […]

Tredje AP-fonden

Upphandling av operatörstjänster

Tredje AP-fonden upphandlar med hjälp av Sentensia operatörstjänster för telefoni. Den upphandlade tjänsten ska löpa under två år med möjlighet till förlängning. Sista anbudsdag är 16 maj […]

Tredje AP-fonden

AP3s tidigare remissvar på buffertkapitalutredningen

Tredje AP-fondens tidigare publicerade remissvar på buffertkapitalutredningens betänkande SOU 2012:53 AP-fonderna i pensionssystemet – effektivare förvaltning av pensionsreserven, kan ni läsa här >>

Tredje AP-fonden

Med anledning av dagens pensionsöverenskommelse

Kerstin Hessius, VD Tredje AP-fonden kommenterar: ”AP3 har inga synpunkter förrän vi har ett förslag på remiss. När det kommer en ny lag måste verksamheten anpassas till […]

Tredje AP-fonden

Kommentar till olika jämförelser mellan fondförvaltare

Jämförelser mellan olika fondförvaltare och deras arbete med etik förekommer ofta. Olika fonders placeringsinriktning och angreppssätt vad gäller etik och påverkan utgår från respektive fonds värdegrund, förvaltningsmodell […]

Tredje AP-fonden

AP3 anställer Kerim Kaskal som CIO

AP3 har anställt Kerim Kaskal som CIO. Han kommer att ansvara för fondens övergripande riskallokering. Kerim kommer att ingå i fondens ledningsgrupp och rapportera till AP3s VD. […]

Tredje AP-fonden

Delårsrapport januari-juni 2013

Första halvåret 2013 präglades till en början på många håll av kraftigt stigande börskurser, men därefter av ökad volatilitet, stigande räntor och en rekyl på den tidigare […]

Tredje AP-fonden

Ägarrapport för bolagsstämmoperioden 2012-2013

Under bolagsstämmosäsongen juli 2012- juni 2013 utövade AP3 sin rösträtt på 65 svenska och 509 utländska bolagsstämmor. Inför årsstämmorna 2013 var AP3 representerad i valberedningen i sex […]

Tredje AP-fonden

Upphandling av lokalvård, Dnr 2013/157

AP3 inleder en upphandling avser behovsanpassad lokalvård för Tredje AP-fondens lokaler i Stockholm, Vasagatan 7. Sista anbudsdag är den 19 augusti 2013. Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar erhålls […]

Tredje AP-fonden

Flaggningsmeddelande Sagax AB

Tredje AP-fonden har per den 25 juni flaggat till Finansinspektionen för sitt innehav i Sagax AB. Tredje AP-fondens innehav i Sagax AB går från 0% till 5,6% […]

Tredje AP-fonden

AP3 förvärvar handelsfastigheter i Sverige

AP3 har via ett helägt bolag förvärvat en portfölj med 72 handelsfastigheter för knappt en miljard kronor från en fond som förvaltas av AXA Real Estate. Fastigheterna […]

Tredje AP-fonden

Upphandling av risksystem

AP3 inleder en upphandling av nya lösningar för sin riskanalys.Målet är att få en gemensam plattform för riskanalys som används både i portföljförvaltning/allokeringen och för riskkontroll och […]

Tredje AP-fonden

AP3 köper resterande 50% av aktierna i Hemsö Fastighets AB

Genom affären blir Hemsö Fastigheter AB till 100 % ägt av Tredje AP-fonden (AP3). Samtidigt säljer Hemsö 15 fastigheter till Kungsleden. Genom försäljningen av fastigheter med betydande inslag av kontor renodlar Hemsö sitt fastighetsbestånd.

Tredje AP-fonden

Upphandling av upphandlingstjänster avslutad

Tilldelningsbeslut avseende upphandling av upphandlingstjänster. Beslut har fattats om att teckna avtal för upphandlingstjänster med följande anbudsgivare: Sentensia Q AB Beslut har fattats utifrån att detta anbud […]

Tredje AP-fonden

Flaggningsmeddelande Moberg Derma

Tredje AP-fonden har per den 5 november 2012 flaggat till Finansinspektionen för sitt innehav i Moberg Derma AB. Fondens innehav går från 5,35% till 4,87% av röster […]

Tredje AP-fonden

Flaggningsmeddelande Moberg Derma AB

Tredje AP-fonden har per den 26 oktober 2012 flaggat till Finansinspektionen för sitt innehav i Moberg Derma AB. Tredje AP-fondens deltar i en nyemission i Moberg Derma […]

Tredje AP-fonden

Upphandling av lönetjänster avslutad

Tilldelningsbeslut avseende upphandling av Lönetjänster Dnr AP3 2012/132 Beslut har fattats om att teckna avtal med följande anbudsgivare: PA-resurs BS AB Beslut har fattats utifrån att detta […]

Tredje AP-fonden

Delårsrapport januari-juni 2012

Första halvåret 2012 präglades av fortsatt oro avseende skuldsituationen i södra Europa med en svag konjunkturutveckling som följd. Resultatet för första halvåret 2012 uppgick till 9 848 […]

Tredje AP-fonden

Flaggningsmeddelande Arise Windpower

Tredje AP-fonden har per den 13 augusti flaggat till Finansinspektionen för sitt innehav i Arise Windpower AB. Tredje AP-fondens innehav i Arise Windpower AB går från 13,9 % till […]

Tredje AP-fonden

Med anledning av uppmärksamheten kring AP-fonderna

Med anledning av uppmärksamheten kring personalförmåner i de statliga AP-fonderna har samtliga sex ordföranden i Första-Fjärde, Sjätte och Sjunde AP-fonderna initierat en gemensam översyn av personalrelaterade policys. Syftet […]

Tredje AP-fonden

Etikrådets årsrapport 2011

AP-fonderna gör skillnad genom förebyggande arbete. Årsrapporten 2011 för Etikrådet, som täcker samarbetet i miljö- och etikfrågor mellan Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden, pekar på en positiv […]

Tredje AP-fonden

Flaggningsmeddelande CellaVision AB

Tredje AP-fonden har per den 22 februari flaggat till Finansinspektionen för sitt innehav i CellaVision AB. Tredje AP-fondens innehav i CellaVision AB går från 6,74% till 3,39% av […]

Tredje AP-fonden

AP3 investerar i tyska fastigheter

AP3 investerar 150 miljoner euro i tyska fastigheter via ett investerarkonsortium lett av Patrizia Immobilien AG.  Investeringen består av 21 000 hyreslägenheter där över 90% av beståndet […]

Tredje AP-fonden

Halvårsrapport Januari-Juni 2011

Första halvåret 2011 präglades av skuldkrisen i Europa, politiska omvälvningar i Nordafrika och Mellanöstern, jordbävningen i Japan och svagare tillväxttakt i USA. Sammantaget medförde det oro och […]

Tredje AP-fonden

Ägarrapport juli 2010-juni 2011

Under bolagsstämmosäsongen utövade AP3 sin rösträtt på 52 svenska bolagsstämmor och 399 utländska bolagsstämmor.  Rapporten innehåller en redogörelse för AP3s agerande inför och på bolagsstämmorna samt fondens arbete […]

Tredje AP-fonden

Flaggningsmeddelande Orexo AB

Tredje AP-fonden har per den 30 juni flaggat till Finansinspektionen för sitt innehav i Orexo AB. Tredje AP-fondens innehav i Orexo AB går från 5,03% till 3,94% […]

Tredje AP-fonden

Flaggningsmeddelande Karolinska Development

Tredje AP-fonden har per den 21 april köpt 776 000 aktier i Karolinska Development AB. Tredje AP-fonden äger därefter totalt 3 907 736 aktier som tillsammans representerar 8,05 […]

Tredje AP-fonden

Upphandlingen av sjukvårdsförsäkring är nu avslutad

Tredje AP-fonden har beslutat att teckna avtal för sjukvårdsförsäkring med följande anbudsgivare: SPP tillsammans med DKV. Beslut har fattats utifrån att detta anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga, med […]

Tredje AP-fonden

Flaggningsmeddelande Cellavision AB

Tredje AP-fonden har per den 3 november 2010 köpt 644 000 aktier i Cellavision AB. Tredje AP-fonden äger därefter totalt 1 398 077 aktier som tillsammans representerar 5,86 […]

Tredje AP-fonden

AP3 stärker sitt engagemang i klimatfrågan

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden har via det gemensamma Etikrådet gått med som medlemmar i investerargruppen Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC). IIGCC är ett […]

Tredje AP-fonden

Upphandling av sjukvårdsförsäkring

AP3 avser att upphandla en obligatorisk sjukvårdsförsäkring för sin fast anställda personal. Inlämnat anbud skall avse försäkring med giltighet i Sverige (ej utlandsresa). Vårdförsäkringen skall vara en […]

Tredje AP-fonden

AP3 omorganiserar och utser en vice VD

AP3 bedriver en förvaltning baserad på dynamisk tillgångsallokering vilket innebär att beslut om kapitalallokering görs utifrån en riskklassindelning av fondens totala portfölj.  Från och med 1/10 träder […]

Tredje AP-fonden

AP3s CIO lämnar fonden

Erik Valtonen, CIO, har beslutat sig för att lämna AP3. Han har under sina 10 år på fonden bidragit starkt till uppbyggnaden och utvecklingen av fondens förvaltning. […]

Tredje AP-fonden

AP3s publicerar ägarrapport för stämmosäsongen 2009-2010

Tredje AP-fonden publicerar idag en redogörelse för fondens ägarstyrningsarbete för 12-månaders-perioden juli 2009-juni 2010. Ägarstyrningsrapporten beskriver fondens sätt att utöva ägaransvar samt vilka frågor som fonden har […]

Tredje AP-fonden

Halvårsrapport 1 januari-30 juni 2010

Första halvåret 2010 har präglats av stora svängningar i de finansiella marknaderna. Tidvis har de goda företagsvinsterna och bättre ekonomisk statistik styrt förväntningarna. Tidvis har oron för […]

Tredje AP-fonden

Flaggningsmeddelande Algeta ASA

Tredje AP-fonden har per den 18 augusti 2010 sålt 100 372 aktier i Algeta ASA. Tredje AP-fonden äger därefter totalt 1 925 000 aktier som tillsammans representerar 4,88 […]

Tredje AP-fonden

Ny vice ordförande i Tredje AP-fonden

Regeringen har idag utsett f.d. verkställande direktören och koncernchefen Lars G Josefsson till vice ordförande i Tredje AP-fonden styrelse. Lars G Josefsson har tidigare bl.a. varit verkställande direktör […]

Tredje AP-fonden

Upphandling årsredovisning

Selektiv upphandling av ramavtal avseende konsultstöd för produktion av årsredovisning samt rådgivande tjänster kring strategisk kommunikation, Dnr 2010/148.

Tredje AP-fonden

Flaggningsmeddelande Arise Windpower AB

Tredje AP-fonden har per den 31 mars flaggat till Finansinspektionen för sitt innehav i Arise Windpower AB. Tredje AP-fonden äger efter flaggningen 4 636 363 aktier som tillsammans […]

Tredje AP-fonden

Remissvar NBK

Remissvar (dnr Ju2009/8381/L1) på Näringslivets börskommittés begäran om ändring av reglerna om budplikt.

Tredje AP-fonden

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2009

Stark resultatutveckling för Tredje AP-fonden 2009. Årets resultat uppgick till 29,4 (-44,8) miljarder kronor. Det starka resultatet innebär en betydande återhämtning av nedgången i fondkapitalet 2008. Fondens […]

Tredje AP-fonden

Upphandling av global röstningsplattform är avslutad

Upphandlingen av en global röstningsplattform som Tredje AP-fonden tillsammans med Första, Andra och Fjärde AP-fonderna genomfört är nu avslutad. Manifest Information Services Limited valdes som leverantör. Tilldelningsbeslut >> […]

Tredje AP-fonden

Hessius kommentarer på ESO-rapporten

”If it ain’t broken – don’t fix it” ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi) presenterade 30/11-2009 rapporten ”Fyra dyra fonder? Om effektiv förvaltning och styrning av AP-fonderna”. […]

Tredje AP-fonden

Remissvar till Finansinspektionen

AP3s remissvar på Finansinspektionens Förslag till föreskrifter och allmänna råd om ersättningssystem i finansiella företag. Länk till remissvaret här >>  

Tredje AP-fonden

Etikrådet anställer en generalsekreterare

För att ytterligare förstärka Etikrådets arbete har John Howchin anställts som generalsekreterare. Hans huvudansvar blir att koordinera Etikrådets bolagsdialoger och de investerarinitiativ som rådet stödjer. Vidare kommer han […]

Tredje AP-fonden

Upphandling av global röstningstjänst

Tredje AP-fonden upphandlar tillsammans med Första, Andra och Fjärde AP-fonderna en global röstningstjänst. Villkor för deltagande finns beskrivet i ett separat dokument som kan laddas ner här >> […]

Tredje AP-fonden

Delårsrapport januari-juni 2009

Positiv värdeutveckling och starkt aktivt resultat. Resultatet uppgick till 9,4 (-17,9) mdkr, motsvarande en avkastning på 5,3 (-8,0) procent före kostnader och 5,2 (-8,0) procent efter kostnader. […]

Tredje AP-fonden

Startsida

Nyhetsarkiv Här hittar du alla nyheter från Tredje AP-fonden. Du kan söka bland nyheterna per år eller för en specifik månad. 

Tredje AP-fonden

Upphandling av OEMS är avslutad

Upphandling av Order/Execution Management System (“OEMS”) avslutades den 28 maj 2009. Bloomberg valdes som leverantör. Frågor kan ställas till: Adriano Pizzignacco, Chef Affärsstöd & Utveckling Telefon: 08-555 […]

Tredje AP-fonden

Remissvar till Socialdepartementet

AP3s remissvar avseende utjämnat värde för buffertfonderna vid beräkning av balanstalet. Läs hela remissvaret här >>

Tredje AP-fonden

Etikrådet: Tre dialoger har fått önskad effekt

Första-Fjärde AP-fondernas gemensamma Etikråd för en aktiv dialog med bolag som brutit mot internationella konventioner som Sverige har undertecknat. Syftet är att få bolagen att vidta åtgärder […]

Tredje AP-fonden

AP-fondernas Etikråd arbetar aktivt med etik- och miljöfrågor

Etikrådet, som består av Första till Fjärde AP-fonderna, tar etik- och miljöhänsyn genom att ta ett aktivt ägaransvar. Genom dialog påverkar vi de bolag fonderna investerar i att följa de internationella konventioner Sverige ställt sig bakom.

Tredje AP-fonden

Etikrådets svar på frågor från Uppdrag granskning

Etikrådet har fått följande frågor från Uppdrag granskning och besvarat dem skriftligt. I reportaget gör vi en genomgång av aktieinnehavet i AP-fonderna 1-4.  Utgångspunkten är bl.a. sjunde AP-fondens […]

Tredje AP-fonden

Remissvar till NBK

Remissvar på NBKs förslag till nya relger om offentliga uppköpserbjudanden

Tredje AP-fonden

Remissvar SOU 2008:107

AP3’s remissvar på betänkandet SOU 2008:107 Etiken, miljön och pensionerna >>

Tredje AP-fonden

Presskonferens 22 december kl 11

Kungsleden och AP3 håller en press- och analytikerkonferens idag den 22 december klockan 11:00 på Kungsledens huvudkontor, Medborgarplatsen 25 där Kungsledens VD Thomas Erséus, Kungsledens vVD Johan […]

Tredje AP-fonden

Flaggningsmeddelande Diagenic ASA

Tredje AP-fonden har per den 8 december 2008 köpt 1000 000 aktier i Diagenic ASA. Tredje AP-fonden äger därefter totalt 3 344 000 aktier som tillsammans representerar 6,46 […]

Tredje AP-fonden

Flaggningsmeddelande Algeta ASA

Tredje AP-fonden har per den 21 november 2008 köpt 340 000 aktier i Algeta ASA. Tredje AP-fonden äger därefter totalt 1 156 800 aktier som tillsammans representerar 7,01 […]

Tredje AP-fonden

AP-fonder publicerar miljörapport om gruvindustrin

AP-fondernas Etikråd har tagit fram en beskrivning av miljökonsekvenser av gruvindustrin. ”Gruvindustrin är en sektor som har stor miljöpåverkan och där verksamheten ofta finns i instabila länder. […]

Tredje AP-fonden

Tredje AP-fonden säljer klusterbombsbolag

Tredje AP-fonden säljer sina innehav i bolag som marknadsför klustervapen. Försäljningen görs på inrådan av AP-fondernas Etikråd som analyserat den konvention om förbud mot klustervapen som Sverige […]

Tredje AP-fonden

Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2008

Kraftig börsnedgång och finansiell turbulens gav en negativ värdeutveckling på AP3s portfölj första halvåret. Resultatet uppgick till -17,9 mdkr, motsvarande en avkastning på -8,0 procent efter kostnader. […]

Tredje AP-fonden

AP Fastigheter köper Vasakronan

AP Fastigheter köper Vasakronan Första-Fjärde AP-fondernas gemensamma fastighetsbolag AP Fastigheter har idag kommit överens med staten om att köpa Vasakronan. Läs AP Fastigheters pressmeddelande.

Tredje AP-fonden

AP3 omorganiserar kapitalförvaltningen

Som ett ytterligare steg i fondens strategi att separera beta (marknadsexponering) från alfa (aktiv risk) i förvaltningen gör AP3 ett par organisationsförändringar från och med juni 2008. […]

Tredje AP-fonden

Regeringens utvärdering av AP-fondernas verksamhet 2007

Finansdepartementet utvärderar varje år AP-fondernas verksamhet på uppdrag av regeringen. Utvärderingen av fondernas verksamhet har nu publicerats och kan laddas ned från regeringens hemsida.  I skrivelsen konstateras […]

Tredje AP-fonden

Etikrådets årsrapport publiceras 21 april

Presskonferens i samband med att Etikrådet presenterar sin första rapport 21/4-2008   Den 21 april kl 10.30 presenterar Etikrådets ordförande Carl Rosén årsrapporten för 2007. Etikrådets arbete […]

Tredje AP-fonden

AP-fonderna bidrog positivt till pensionssystemet 2007

Försäkringskassan sammanställer årligen pensionssystemets tillgångar och skulder. AP3 utgör tillsammans med AP1, AP2, AP4 och AP6 buffertfonder och tillsammans stod buffertfonderna för 12,8% av tillgångarna i pensionssystemet. […]

Tredje AP-fonden

AP3 delfinansierar Amnesty Business Groups undersökning

 AP3 delfinansierar för tredje året i rad den undersökning som Amnesty Business Group gör rörande svenska bolags riskhantering. Syftet med undersökningen är att kartlägga hur företaget uppfattar sin riskexponering […]

Tredje AP-fonden

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2007

Resultatet uppgick till 10,7 miljarder kronor vilket motsvarar en avkastning på 5,0 procent efter kostnader. Före kostnader var avkastningen 5,1 procent. Fondkapitalet ökade med 12,7 miljarder och […]

Tredje AP-fonden

Investeringar i bolag som producerar vapen

Ett flertal tidningar har tolkat AP3s etiska riktlinjer på så sätt att fonden inte alls investerar i företag som tillverkar vapen. Detta är dock en missuppfattning. Fonden […]

Tredje AP-fonden

Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2007

Fortsatt börsuppgång och stigande räntor gynnade AP3s portfölj under första halvåret. Resultatet uppgick till 14,5 mdkr, motsvarande en avkastning på 6,8 procent efter kostnader. Före kostnader var […]

Tredje AP-fonden

Rapport från årsstämmosäsongen 2007

I rapporten redovisar vi vilka ägarfrågor som vi har fokuserat på. Nytt för i år är att vi även redovisar hur vi har röstat i frågor rörande […]

Tredje AP-fonden

Upphandlingen av GTAA-mandat är avslutad

Upphandling av GTAA-mandat avslutades den 29 juni 2007. Godkända förvaltare framgår av tilldelningsbeslutet. Tilldelningsbeslut >> Frågor kan ställas till: Erik Valtonen, CIO Telefon: 08-555 171 36 eller […]

Tredje AP-fonden

Ännu ett år med god avkastning

Tredje AP-fondens fondkapital ökade med 20,2 miljarder kronor till 212,2 miljarder kronor och årets resultat blev 18,6 miljarder kronor, vilket motsvarar en avkastning på 9,5 procent, efter kostnader.

Tredje AP-fonden

AP3 introducerar fundamental indexering

AP3 har kompletterat sin förvaltning genom att  introducera fundamental indexering som ny förvaltningsstil. Fonden kommer att använda sig av FTSEs nya fundamentala index, FTSE GWA*) Europe Index, […]

Tredje AP-fonden

AP3s globala ägarpolicy

AP3s globala ägarpolicy kompletterar fondens ägarpolicy och riktar sig till AP3s utländska aktieinnehav. Ladda ned policyn >>

Tredje AP-fonden

Fortsatt värdeökning första halvåret

 AP3s fondkapital ökade under första halvåret med 4,1 miljarder kronor och uppgick den 30 juni 2006 till 196,1 miljarder kronor. Periodens resultat uppgick till 3,4 miljarder kronor […]

Tredje AP-fonden

AP3 skriver brev till Yahoo

AP3 skickar idag ett brev till Yahoo! Inc med anledning av anklagelser att bolaget medverkat till brott mot de mänskliga rättigheterna i Kina. Ladda ned brevet >> Vid […]

Tredje AP-fonden

Upphandling av etik- och miljöanalys samt rådgivning

Tredje AP-fonden, Första AP-fonden, Andra AP-fonden och Fjärde AP-fonden upphandlar genom ett delvis samordnat förfarande ett ramavtal för etik- och miljöanalys samt rådgivning omfattande bland annat; Analys […]

Tredje AP-fonden

Upphandlingen av risksystem är avslutad

Upphandlingen av risksystem (2005:0197) avslutades den 9 maj 2006. Risk Metrics Group Inc. har valts som leverantör.  Tilldelningsbeslut >>   Vid frågor kontakta: Erika Lundquist Telefon: +46 […]

Tredje AP-fonden

Regeringens utvärdering av AP-fondernas verksamhet 2005

Finansdepartementet utvärderar varje år AP-fondernas verksamhet på uppdrag av regeringen. Utvärderingen av fondernas verksamhet 2001-2005 har nu publicerats och kan laddas ned från regeringens hemsida >>

Tredje AP-fonden

AP-fonderna skapade positivt resultat i pensionssystemet 2005

Försäkringskassan har publicerat pensionssystemets resultat- och balansräkning för 2005. AP-fonderna är buffertfonder inom pensionssystemet. AP-fondernas goda resultat för 2005 innebär att AP-fondernas andel av pensionssystemets tillgångar har […]

Tredje AP-fonden

AP3 delfinansierar Amnesty Business Groups företagsbarometer

Resultatet av undersökningen publicerades 9 mars 2006. Syftet med undersökningen var att undersöka hur svenska bolag hanterar risk relaterad till mänskliga rättigheter. Undersökningen genomfördes av Amnesty Business […]

Tredje AP-fonden

Totalavkastning på 17,9% -– bästa resultatet i AP3s historia

Januari-december 2005  Totalavkastning på AP3s portfölj uppgick till 17,9 procent före kostnader och 17,7 procent efter kostnader. Avkastningen på den marknadsnoterade portföljen (som exkluderar onoterade placeringar) uppgick […]

Tredje AP-fonden

AP3s analys-pm om aktierelaterade incitamentsprogram

I detta PM beskriver AP3 några grundläggande tankegångar om i vilken riktning vi skulle vilja se att svenska incitamentsprogram utvecklades. Innehållet ska inte ses som en absolut […]

Tredje AP-fonden

Flaggningsmeddelande Haldex AB

AP3 har per den 8 december sålt 125 000 aktier i Haldex AB. Fonden äger därefter totalt 1 001 000 aktier som tillsammans representerar 4,5 procent av […]

Tredje AP-fonden

Flaggningsmeddelande Nobia

Tredje AP-fonden har per den 5 december sålt 202 300 aktier i Nobia AB. Tredje AP-fonden äger därefter  totalt 2 702 761 aktier som tillsammans representerar 4,7 […]

Tredje AP-fonden

Flaggningsmeddelande Munters

Tredje AP-fonden har per den 28 oktober sålt 200 000 aktier i Munters AB. Tredje AP-fonden äger därefter totalt 1 054 049 aktier som tillsammans representerar 4.2 […]

Tredje AP-fonden

AP3 investerar i infrastrukturtillgångar

AP3 har ytterligare diversifierat sin portfölj och investerat 20 miljoner pund i Henderson PFI Secondary Fund. Fonden investerar i infrastrukturtillgångar så som sjukhus, skolor och järnvägar. AP3 […]

Tredje AP-fonden

Delårsrapport 2005

AP3s resultat uppgick till 13,8 miljarder kronor för första halvåret 2005. Avkastningen på AP3s totala portfölj uppgick till 8,6 procent efter provisionskostnader. Fondkapitalet uppgick till 175,8 miljarder […]

Tredje AP-fonden

Flaggningsmeddelande Alfa Laval

AP3 sålde igår 150 000 aktier i Alfa Laval. Fonden äger därefter totalt 5 462 050 aktier, som tillsammans representerar 4,89 procent av bolagets aktiekapital och röstetal.

Tredje AP-fonden

Flaggningsmeddelande Cardo

Till Styrelsen för Stockholmsbörsen Tredje AP-fonden har per den 20 juni sålt 50,000 aktier i Cardo AB. Tredje AP-fonden äger därefter totalt 1 471 200 aktier som […]

Tredje AP-fonden

Regeringen utser nya ledamöter i AP3s styrelse

Regeringen har idag utsett docenten Lars Otterbeck till vice ordförande och Kari Lotsberg till ny ledamot i Tredje AP-fondens styrelse. Lars Otterbeck är docent i företagsekonomi och […]

Tredje AP-fonden

Regeringen presenterar utvärdering av AP-fondernas verksamhet 2004

Regeringens skrivelse med utvärdering av AP-fondernas verksamhet för 2004 har nu offentliggjorts. På www.regeringskansliet.se finns pressmeddelandet från Finansdepartementet samt hela skrivelsen att ladda ned. Vid frågor kontakta: Christina […]

Tredje AP-fonden

Strategiförändring

AP3 började implementera en mer dynamisk allokering inom referensportföljen under 2003/2004. AP3 tar nu ytterligare ett steg i riktningen mot att förvaltningen av tillgångarna bättre ska avspegla […]

Tredje AP-fonden

Årsbokslut 2004

Januari-december 2004  Avkastning på AP3s portfölj uppgick till 11,4 procent före kostnader Årets resultat uppgick till 16,1 miljarder kronor AP3s fondkapital ökade med 17,8 miljarder kronor och […]

Tredje AP-fonden

Nalini Bonnier – ny portföljförvaltare på AP3

Nalini Bonnier tillträdde den 20 september som portföljförvaltare i den interna Europeiska aktieförvaltningen. Nalini kommer att förvalta sektorerna media och teleoperatörer. Nalini kommer närmast från SEB Asset […]

Tredje AP-fonden

Kerstin Hessius ny VD

Styrelsen för Tredje AP-fonden har utsett Kerstin Hessius till ny VD.

Tredje AP-fonden

AP3 tecknar aktier i nyemission i Sectra AB

 AP3 har tecknat 1 000 000 aktier i Sectra ABs nyemission, vilket motsvarar 2,8 procent av kapitalet. Sectra AB är ett IT- och medicinteknikföretag med huvudkontor i […]

Tredje AP-fonden

Niklas Ekvall lämnar Tredje AP-fonden

AP3s vice VD och Chief Investment Officer Niklas Ekvall kommer att lämna AP3 för en position på Carnegie som affärsområdeschef för Asset Management. Niklas Ekvall slutar den […]

Tredje AP-fonden

Sven Askenberger blir tillförordnad VD

Tomas Nicolin kommer att lämna posten som VD för Tredje AP-fonden den 30 april 2004. Styrelsen har beslutat att från denna tidpunkt utse Sven Askenberger, för närvarande […]

Tredje AP-fonden

Tredje AP-fonden investerar i Bergvik Skog

Tredje AP-fonden har förvärvat aktier och förlagslån i Bergvik Skog AB, ett självständigt skogsförvaltningsbolag bestående av Stora Ensos och Korsnäs tidigare svenska skogstillgångar. Totalt investerat belopp för […]

Tredje AP-fonden

Alfa Laval

Tredje AP-fonden har köpt 271 900 aktier i Alfa Laval. Vi äger nu totalt 5 644 900 aktier, som tillsammans representerar 5,05 procent av bolagets aktiekapital och […]

Tredje AP-fonden

Tomas Nicolin lämnar Tredje AP-fonden

Tomas Nicolin har idag meddelat att han kommer att lämna sitt jobb som VD för Tredje AP-fonden för att bli VD för Alecta. Tillträdesdatum är ännu ej […]

Tredje AP-fonden

Ny ägarpolicy antagen av styrelsen

AP3 offentliggör idag en ny och reviderad ägarpolicy, antagen av styrelsen den 29 oktober 2003. Nyheter i den utvecklade ägarpolicyn är bland annat: AP3 kräver utvärdering av […]

Tredje AP-fonden

AP3 utser förvaltare av europeiska småbolagsaktier

Tredje AP-fonden (AP3) har utsett förvaltare av aktier i europeiska små- och medelstora bolag. Det samlade värdet av mandatet uppgår till 291 miljoner euro. Mandatet fördelas mellan […]

Tredje AP-fonden

Halvårsrapport 2003

Aktiemarknadens återhämtning och en bred internationell räntenedgång har varit gynnsam för Tredje AP-fondens avkastning under första halvåret 2003. Fondkapitalets avkastning perioden januari till juni 2003 uppgick till […]

Tredje AP-fonden

Intentia

Tredje AP-fonden äger efter gjorda försäljningar totalt 1.346.100 aktier som tillsammans representerar 3,7 procent av bolagets aktiekapital och 2,9 procent av bolagets röstetal.

Tredje AP-fonden

AP3 utser förvaltare av amerikanska småbolagsaktier

Tredje AP-fonden (AP3) har utsett förvaltare av aktier i amerikanska små- och medelstora bolag. Det samlade värdet av mandatet uppgår till 380 miljoner USA-dollar. Mandatet fördelas lika […]

Tredje AP-fonden

AP3 garanterar KaroBios nyemission

Med anledning av KaroBios styrelsebeslut att genomföra en nyemission med företräde för bolagets aktieägare meddelas följande. AP3 deltar i ett garantikonsortium som åtar sig att teckna aktier […]

Tredje AP-fonden

Årsbokslut 2002

Totalavkastning på -12,6 procent för 2002.

Tredje AP-fonden

AP3 förstärker organisationen med två nya medarbetare

Från och med den 1/12 har AP3-organisationen fått två nya tillskott: Mats Andersson har anställts som portföljförvaltare inom fondens aktieförvaltning. Vid sidan av en roll som aktieförvaltare […]

Tredje AP-fonden

AP3 utsedd till europeisk marknadsledare 2002 av IPE

Tredje AP-fonden (AP3) har av Investment & Pensions Europe (IPE) utsetts till europeisk marknadsledare bland pensionsförvaltare inom området investeringsstrategi. IPE är den ledande branschtidskriften för europeiska pensionsförvaltare. […]

Tredje AP-fonden

AP3 upphandlar etik- och miljöanalystjänst

Som ett led i arbetet med att implementera AP3s uppdrag att ta etiska och miljömässiga hänsyn i placeringsverksamheten, utlyser vi idag en upphandling av miljö- och etikanalystjänst. […]

Tredje AP-fonden

Halvårsrapport 2002

Totalavkastning på –7,4 procent för första halvåret 2002

Tredje AP-fonden

Nobia

Tredje AP-fonden äger efter gjorda förvärv totalt 2 894 745 aktier i Nobia som tillsammans representerar 5,02 procent av bolagets aktie- och röstetal.

Tredje AP-fonden

Tredje AP-fonden utser förvaltare av asiatiska aktier

Tredje AP-fondens (AP3s) upphandlingar av externa förvaltare för fondens aktieportföljer i Japan respektive Stillahavsasiens övriga industriländer (Asia Pacific, ex Japan) har nu avslutats. Det japanska mandatet fördelas […]

Tredje AP-fonden

Höganäs

Tredje AP-fonden äger efter gjorda förvärv totalt 2 397 099 aktier i Höganäs AB som tillsammans representerar 6,83 procent av bolagets aktiekapital och 5,46 procent av bolagets […]

Tredje AP-fonden

Wassum utvärderar AP-fonderna

Wassum Investment Consulting AB har fått i uppdrag att utvärdera AP-fondernas investeringsstrategier.  Ladda ner konsultrapporten här >> 

Tredje AP-fonden

Intentia

Vi har genom successiva köp av B-aktier i Intentia International AB (publ.) en position av 1.846.100 B-aktier vilka tillsammans representerar 5,05 procent av aktiekapitalet och 3,95 procent […]

Tredje AP-fonden

Höganäs

Tredje AP-fonden äger efter gjorda förvärv totalt 2 397 099 aktier i Höganäs AB som tillsammans representerar 6,83 procent av bolagets aktiekapital och 5,46 procent av bolagets […]

Tredje AP-fonden

Tomas Nicolins svar på brevet från Skandias styrelse

Nedan följer Tomas Nicolins svar på det brev som Skandias styrelse distribuerat till Skandias aktieägare. 15 april 2002 Till Styrelsen Försäkringsaktiebolaget Skandia Jag har idag tagit emot […]

Tredje AP-fonden

Haldex

Vi har idag köpt 150 000 aktier i Haldex. Vi äger därefter totalt 1 200 800 aktier som tillsammans representerar 5,4 procent av bolagets aktiekapital och röstetal.

Tredje AP-fonden

Tomas Nicolin skriver på DN-debatt

Drygt en fjärdedel av Stockholmsbörsens mest omsatta bolag föreslår i år nya optionsprogram som ägarna skall ta ställning till vid vårens bolagsstämmor. Som en av de större […]

Tredje AP-fonden

AP3 föreslår konverteringsrätt för A-aktier i SKF

Tredje AP-fonden föreslår att SKF:s ordinarie bolagsstämman beslutar att införa en kontinuerlig och frivillig möjlighet för A-aktieägare att konvertera sina aktier till B-aktier. Förslaget har diskuterats med […]

Tredje AP-fonden

AP3 utsedd till marknadsledare bland svenska pensionsförvaltare

Tredje AP-fonden (AP3) har av branschtidsskriften Investment & Pensions Europe (IPE) utsetts till marknadsledare bland svenska pensionsförvaltare inom området investeringsstrategi. Utmärkelsen avser den så kallade tillgångs-/skuldanalys (ALM) […]

Tredje AP-fonden

Höganäs

Efter köp innehar Tredje AP-fonden 1 864 006 aktier i Höganäs motsvarande 5,31% av kapital och 4,24% av röster.

Tredje AP-fonden

Magnus Eriksson ny aktiechef

Magnus Eriksson har utsetts till chef för AP3s aktieförvaltningsgrupp. Gruppen ansvarar för fondens förvaltning av svenska och europeiska aktier. Magnus, som anställdes på fonden våren 1999, kommer […]

Tredje AP-fonden

Munters – flaggningsmeddelande

Vi vill härmed meddela att Tredje AP-fonden efter köp har ett innehav av 1 510 649 aktier i Munters motsvarande 6,04% av röster och kapital.

Tredje AP-fonden

Eric Kovacs ny aktieförvaltare för bank och finans

Eric Kovacs har tillträtt som förvaltare av bank- och finansaktier. Han är ansvarig för fondens internt aktivt förvaltade svenska och europeiska aktieportfölj. Eric kommer närmast från Bankinvesteringsfonden […]

Tredje AP-fonden

Dag Sehlin ny styrelseledamot

Dag Sehlin har utsetts av regeringen till ny styrelseledamot. Dag, som är civilekonom, har en mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom finansbranschen bland annat som vice VD […]

Tredje AP-fonden

Regeringens utvärdering av AP-fonderna klar

Regeringens årliga skrivelse till Riksdagen om AP-fondernas verksamhet har nu släppts. Här kan du ladda ner en pdf-fil med finansdepartementets utvärdering. Skrivelsen innehåller som även en konsultrapport […]

Tredje AP-fonden

Mercers bilaga till regeringens skrivelse

Finansdepartementet gav det brittiska konsultföretaget William M. Mercer i uppdrag att granska AP-fondernas förvaltning och organisation. Här kan du ladda ner rapporten om AP3 >>

Tredje AP-fonden

Cardo – flaggningsmeddelande

Efter köp innehar Tredje AP-fonden 2 032 350 aktier i Cardo motsvarande 6,77 procent av kapital och röster.

Tredje AP-fonden

Nytt mandat för Tredje AP-fonden

– Efter en intensiv period av förberedelser för att bygga upp en professionell förvaltningsorganisation står Tredje AP-fonden redo att axla det nya uppdraget att förvalta 130 miljarder […]

Tredje AP-fonden

Munters – flaggningsmeddelande

Tredje AP-fonden innehar efter försäljningar 1 107 300 aktier i Munters motsvarande 4,43 procent av kapital och röster.

Tredje AP-fonden

Atle – flaggningsmeddelande

Efter omfördelningen av AP-fondernas kapital innehar Tredje AP- fonden 915.389 aktier i Atle AB, motsvarande 1,68 % av kapital och röster.

Tredje AP-fonden

Bergman & Beving – flaggningsmeddelande

Efter omfördelningen av AP-fondernas kapital innehar Tredje AP- fonden 1.075.775 aktier i Bergman & Beving AB, serie B, motsvarande 3,76 % av kapital respektive 2,38 % av […]

Tredje AP-fonden

Fagerhult- flaggningsmeddelande

Efter omfördelningen av AP-fondernas kapital innehar Tredje AP- fonden 227.500 aktier i Fagerhult AB, motsvarande 1,81 % av kapital och röster.

Tredje AP-fonden

Latour – flaggningsmeddelande

Efter omfördelningen av AP-fondernas kapital innehar Tredje AP- fonden 250.000 aktier i Investment AB Latour serie A, samt 840.157 aktier serie B, motsvarande 2,09 % av kapital […]

Tredje AP-fonden

Industrivärden – flaggningsmeddelande

Efter omfördelningen av AP-fondernas kapital innehar Tredje AP- fonden 1.797.475 aktier i Industrivärden AB serie A, samt 103.125 st aktier serie C, motsvarande 1,11 % av kapital […]

Tredje AP-fonden

Karlshamns – flaggningsmeddelande

Efter omfördelningen av AP-fondernas kapital innehar Tredje AP- fonden 448.150 aktier i Karlshamns AB, motsvarande 2,13 % av kapital och röster.

Tredje AP-fonden

SäkI – flaggningsmeddelande

Efter omfördelningen av AP-fondernas kapital innehar Tredje AP- fonden 153.950 aktier i SäkI AB, motsvarande 1,48 % av kapital och röster.

Tredje AP-fonden

Kungsleden – flaggningsmeddelande

Efter omfördelningen av AP-fondernas kapital innehar Tredje AP- fonden 541.100 aktier i Kungsleden AB, motsvarande 2,88 % av kapital och röster.