Gå direkt till navigering
{SV}Bild på AP3 entré{:}{en}AP3 office entrance{:}

Tredje AP-fonden visar stark portfölj i prövningarnas tid

AP3s resultat första halvåret 2022 uppgick till -35 347 (48 133) miljoner kronor. AP3s totalavkastning uppgick till -7,0 (11,4) procent efter kostnader. Fondens förvaltningskostnadsandel i helårstakt uppgick […]

{SV}Bild på AP3 entré{:}{en}AP3 office entrance{:}

AP3 söker junior risk- och performanceanalytiker

Du ges en unik möjlighet att påbörja din karriär hos en professionell kapitalförvaltare med ett viktigt samhällsuppdrag! Gruppen Riskkontroll och Avkastningsanalys utgör AP3s oberoende riskkontrollfunktion. Gruppen består idag […]

Staffan Hansén blir Tredje AP-fondens nya vd

Pressrelease 2022-06-13 Tredje AP-fondens styrelse (AP3) har utsett Staffan Hansén till ny vd. Staffan Hansén är idag vd för SPP Pension & Försäkring och medlem i koncernledningen […]

polhem infra logo

Karin Karlström ny vd för Polhem Infra

PRESSMEDDELANDE 4 maj, 2022 Styrelsen för Polhem Infra har utsett Karin Karlström till ordinarie vd för bolaget. Karin har varit tillförordnad vd sedan november 2021 och tillträder […]

Etikrådet ökar transparensen om dialogerna ytterligare

AP-fondernas etikråd (Etikrådet) summerar ett mycket aktivt 2021 och ökar transparensen ytterligare. I årsrapporten presenteras en öppnare redovisning av påverkansdialogerna och vilka delmål som uppnåtts. Åtta förebyggande […]

en närbild på AP3s kontor i Stockholm

AP3 levererar rekordresultat på 20,7 procent

Pressmeddelande 2022-02-21 AP3 redovisar det bästa resultatet i fondens drygt 20-åriga historia. AP3s avkastning för helåret 2021 var 20,7 procent efter kostnader och resultatet uppgick till 86,8 […]

{SV}Bild på AP3 entré{:}{en}AP3 office entrance{:}

AP3 rekryterar Fredric Nyström som Hållbarhetschef

Tredje AP-fonden (AP3) har rekryterat Fredric Nyström till tjänsten som Hållbarhetschef. Fredric är idag Chef för ansvarsfulla investeringar på Öhman Fonder där han arbetat sedan 2014. Tidigare […]

{SV}Bild på AP3 entré{:}{en}AP3 office entrance{:}

AP3 söker två aktieförvaltare

Vi expanderar och söker två förvaltare som skall fokusera på arbetet med aktiv förvaltning av internationella aktier. Aktiegruppen är en del av AP3s kapitalförvaltning med ansvar för […]

Tredje AP-fonden

AP3 stärker juristteamet och söker senior affärsjurist

Juridikfunktionen inom AP3 arbetar brett inom flera olika rättsområden med utgångspunkt i AP3s verksamhet och med fokus på kapitalförvaltnings- och investeringsverksamhet. AP3s verksamhet regleras i AP-fondlagen och […]

Tredje AP-fonden

AP3 söker Hållbarhetschef

Som ett led i att ytterligare stärka Tredje AP-fondens (AP3) integration av hållbarhetsarbetet i kapitalförvaltningen inrättar fonden en hållbarhetsgrupp och söker nu en person som skall leda […]

All logos of Swedish national pension funds

AP-fonderna utvecklar Etikrådets uppdrag

I takt med att föredömlig förvaltning integreras i AP-fondernas förvaltningsstrategier och målsättningar har Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden gemensamt beslutat att se över Etikrådets uppdrag. I […]

AP3s entrédörr i glas med logga

AP3 söker chef för Riskkontroll & Avkastningsanalys

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet. Fonden har riksdagens uppdrag att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet genom […]

Annual report cover picture

Tredje AP-fonden gör starkt resultat första halvåret 

AP3s resultat första halvåret 2021 uppgick till 48 133 (-3 090) miljoner kronor. AP3s totalavkastning uppgick till 11,4 (-0,8) procent efter kostnader. Fondens förvaltningskostnadsandel i helårstakt uppgick till […]

AP-fondernas etikråds samverkan ger resultat

AP-fondernas etikråds årsrapport 2020: Etikrådet ser tydliga resultat av samverkan för påverkansprocesser. Under 2020 har teknikbolagens integritetsfrågor och påverkan på klimatomställningen stått högt på agendan. Det visar […]

Tredje AP-fonden

AP3 – Starkt resultat under ett utmanande år

AP3s resultat 2020 uppgick till 37,2 miljarder kronor vilket motsvarade en avkastning på 9,7 procent efter kostnader. Under den senaste 10-årsperioden har AP3s avkastning överträffat inkomstindex med […]

Tredje AP-fonden

Tredje AP-fondens (AP3) halvårsrapport 2020

Pressrelease 2020-08-26 Utbrottet av covid-19 pandemin och dess konsekvenser ändrade dramatiskt tillväxtutsikterna för världsekonomin under våren 2020. Den ökade osäkerheten slog också hårt mot de finansiella marknaderna. […]

Tredje AP-fonden

Personalinformation

Rikard Forssmed som skulle börjat som senior aktieförvaltare på AP3 i mitten av september meddelade i början av augusti att han valt att inte tillträda tjänsten.   […]

Tredje AP-fonden

AP3 har rekryterat Adam Kjörling som aktieförvaltare

AP3 har rekryterat Adam Kjörling till tjänsten som förvaltare inom AP3s aktiegrupp. Adam kommer närmast från Aberdeen Standard Investments i Edinburgh där han jobbat som portföljförvaltare inom […]

Grönt blad

AP3 – intern organisationsförändring

En intern organisationsförändring inom AP3s kapitalförvaltning träder i kraft den 1 maj. I november 2019 tillträdde Pablo Bernengo som ny chef för kapitalförvaltningen (CIO) och beslut fattades […]

Tredje AP-fonden

AP3 söker en kreditförvaltare och en aktieförvaltare

Tredje AP-fondens (AP3s) kapitalförvaltning hanterar tillgångar som aktier, obligationer, infrastruktur, fastigheter, riskpremiestrategier och hedgefonder. Bredden ger mycket goda möjligheter att arbeta inom olika områden eftersom en betydande […]

Tredje AP-fonden

AP3s bästa resultat under decenniet

AP3s resultat 2019 uppgick till 59,5 miljarder kronor vilket motsvarade en avkastning på 17,6 procent efter kostnader. AP3 har sedan 2001 överträffat inkomstindex med 3,3 procentenheter vilket […]

Tredje AP-fonden

Polhem Infra blir delägare i Solör Bioenergi

Polhem Infras första infrastrukturaffär är nu genomförd genom förvärvet av 21 procent av aktierna i Solör Bioenergi Holding AB. Solör är leverantör av i huvudsak förnybar fjärrvärme […]

Framsida AP3s ägarstyrningsrapport 2019

AP3s Ägarstyrningsrapport 2019

Tredje AP-fondens (AP3s) Ägarstyrningsrapport för bolagsstämmosäsongen 2018-2019 är publicerad. I år röstade AP3 på drygt 1000 bolagsstämmor, varav 75 svenska stämmor. Rapporten syftar till att öka inblicken […]

Tredje AP-fonden

Mikael Lundin ny VD för Polhem Infra

Mikael Lundin har utsetts till VD för det nybildade bolaget Polhem Infra som ägs av Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och Fjärde AP-fonden. Polhem Infra investerar i onoterade […]

Tredje AP-fonden

2018 visar positivt resultat trots tufft år

Pressrelease 2019-02-19 2018 i sammandrag Fondens resultat uppgick till 2 202 (28 239) miljoner kronor. AP3s totalavkastning uppgick till 0,7 (8,9) procent före kostnader och 0,6 (8,8) […]

Tredje AP-fonden

AP3 presenterar gott resultat för första halvåret 2018

Resultat och inbetalningar AP3s resultat första halvåret 2018 uppgick till 11 165 (17 491) miljoner kronor. AP3s totalavkastning uppgick till 3,3 (5,5) procent före kostnader och 3,3 (5,4) procent efter kostnader. Riskklasserna Valuta och Inflation stod för […]

Tredje AP-fonden

Nya ledamöter i Tredje AP-fondens styrelse

2018-05-24 Regeringen har utsett Torbjörn Hållö, LO-ekonom och Mikael Sandström, chefsekonom på TCO till nya ledamöter i Tredje AP-fonden. De ersätter Lars Ernsäter, LO och Peter Hellberg, Unionen […]

Framsida Etikrådets årsrapport 2017

AP-fondernas etikråd fokuserar på att motverka korruption

AP-fondernas etikråd (Etikrådet) firade tio år under 2017. Under dessa tio år har Etikrådet genom bolagsdialoger påverkat AP-fondernas globala portföljbolag till att förbättra sitt arbete och informationsgivning […]

Tredje AP-fonden

Tredje AP-fonden rapporterar starkt första halvår

AP3s totalavkastning för första halvåret 2017 uppgick till 5,4 procent efter kostnader och 11,1 procent i genomsnitt per år den senaste femårsperioden. Resultatet uppgick till 17,5 miljarder […]

Tredje AP-fonden

AP3 investerar i Världsbankens pandemiobligationer

AP3 går in som en ledande investerare i en helt ny typ av katastrofobligation för bekämpning av pandemiutbrott i världens fattigaste länder. Investeringarna i katastrofobligationer är en […]

Två kollegor går i korridor och samtalar samtidigt som de läser ett dokument

AP3 söker två extra resurser

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet, tillika en statlig myndighet. Fonden har riksdagens uppdrag att förvalta fondkapitalet till största möjliga […]

Två av AP3s årsredovisningar på ett bord

Halvårsrapport Tredje AP-fonden 2016

AP3 2016 januari – juni i sammandrag Fondens resultat första halvåret 2016 uppgick till 4 206 (18 483) miljoner kronor. AP3s fondkapital uppgick till 304 021 (303 […]

Tredje AP-fonden

Tredje AP-fonden får två nya styrelseledamöter

   Regeringen har idag utsett nya styrelseledamöter till AP3s styrelse. Nya ledamöter är Malin Björkmo, konsult och Kerstin Lindberg Göransson, vd Akademiska Hus. De efterträder Sonat Burman-Olsson och […]

Tredje AP-fonden

New mandate structure for US Equities

Following a previously announced change in its reference index for global equities, the Third Swedish National Pension Fund (AP3) has also altered the structure of its US […]

Tredje AP-fonden

Reallocation within AP3’s Japanese equity mandate

The Third Swedish National Pension Fund (AP3) has made reallocations within the Fund’s Japanese equity mandate. A weak relative performance of the overall Japanese equity portfolio during […]

Tredje AP-fonden

Invitation to tender: Performance measurement system

AP3 plans to introduce an IT solution for performance measurement and attribution, possibly also a firm wide risk management solution, and invites interested suppliers to submit applications […]