Gå direkt till navigering

Chef AP-fondernas etikråd – ansökan senast 20 december

Rollen som Chef för AP-fondernas etikråd innebär en unik möjlighet att vara med och bidra både till värdeskapande för inkomstpensionssystemet och en hållbar samhällsutveckling. Sök tjänsten här.

Sedan starten 2007 har AP-fondernas etikråd (Etikrådet), ett samarbete mellan AP1, AP2, AP3 och AP4, byggt upp en stark ställning både nationellt och internationellt. Idag spelar Etikrådet en viktig roll för att genom dialog och engagemang driva positiv förändring hos främst utländska bolag där de svenska AP-fonderna är ägare.

AP-fonderna (AP1, AP2, AP3, AP4) samverkar inom hållbarhet i syfte att stärka AP-fonderna som föredömliga förvaltare och ansvarsfulla ägare. Genom det gemensamma Etikrådet arbetar fonderna med positiv påverkan på portföljbolag och portföljbolagens värdekedjor utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

Samverkan i Etikrådet ger AP-fonderna möjlighet att resurseffektivt hantera hållbarhetsrisker och därmed uppnå bättre resultat för inkomstpensionssystemet och pensionärerna – idag och i morgon.

AP-fonderna söker nu en Chef för AP-fondernas etikråd som ska ansvara för och vidareutveckla Etikrådets verksamhet. Rollen innebär en unik möjlighet att vara med och bidra både till värdeskapande för inkomstpensionssystemet och en hållbar samhällsutveckling.

Din profil

Vi söker dig som har lång och gedigen erfarenhet av att leda och utveckla hållbarhetsarbete. Du har också ett brinnande intresse för dessa frågor. Du förstår de möjligheter och utmaningar som finns inom hållbarhet för institutionella investerare som AP-fonderna. Samtidigt har du förståelse för de hållbarhetsutmaningar som bolagen står inför.

Din sociala kompetens liksom din kommunikativa förmåga är mycket god. Du har förmåga att utforma såväl strategiska som operativa mål.

Du har stort intresse av att leda människor och organisationer mot gemensamma målsättningar samt förmåga och vilja att bygga starka och motiverade team för att uppnå dessa mål. Du har förmåga att strukturera, prioritera och driva frågor inom ditt ansvarsområde. Du är ansvarsfull, professionell, öppen, lyhörd och långsiktig.

Egenskaper och kvalifikationer

Vi söker dig som har:

  • Gedigen erfarenhet av att strategiskt och operativt arbeta med hållbarhetsfrågor
  • Goda ledaregenskaper – driven och självgående, tidigare erfarenhet av att leda andra
  • God analytisk förmåga
  • God kommunikativ förmåga på svenska och engelska, både skriftligt och muntligt. Du är en god retoriker och är trivs med att tala i större sammanhang
  • Förmåga att bygga och upprätthålla goda relationer, både internt och externt
  • Kunskap, erfarenhet och förståelse för investerares förutsättningar och roll inom hållbarhetsområdet

Din vardag

Som chef för AP-fondernas etikråd leder du det dagliga arbetet på kansliet. Du kommer att ha ansvar för att bygga upp, leda, planera och fördela det dagliga arbetet för de två hållbarhetsanalytiker/-specialister som teamet också ska bestå av. Du ansvarar för att utveckla Etikrådets verksamhet mot uppsatta mål. Du rapporterar till Etikrådets styrelse, som består av en ledamot från var och en av AP-fonderna.

Etikrådets kansli ansvarar för följande:

  • Koordinera och föra dialoger med utländska bolag i AP-fondernas portföljer
  • Göra löpande analys och omvärldsbevakning
  • Projektleda initiativ och samarbeten inom Etikrådets verksamhet samt med andra aktörer
  • Bereda och hantera extern och intern kommunikation och rapportering

Tjänsten är baserad i Stockholm, men resor kommer förekomma såväl inom Sverige som utomlands.

Ansökan

Sista ansökningsdag är 20 december och vi kommer att hantera ansökningar löpande.

Ansökningsprocessen hanteras av AP-fondernas etikråds styrelse via AP3s rekryteringskanal. 

För frågor om tjänsten, kontakta Magdalena Håkansson (magdalena.hakansson@ap1.se), ordförande AP-fondernas etikråd