Gå direkt till sidans innehåll Gå direkt till navigering

Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2008

Kraftig börsnedgång och finansiell turbulens gav en negativ värdeutveckling på AP3s portfölj första halvåret. Resultatet uppgick till -17,9 mdkr, motsvarande en avkastning på -8,0 procent efter kostnader.

  • Fondkapitalet uppgick den 30 juni 2008 till 207,6 mdkr, vilket var en minskning med 17,3 mdkr jämfört med årsskiftet 2007/2008.
  • Sedan starten 2001 har fonden skapat en avkastning om totalt 52,7 mdkr. Inklusive nettoinflöden har fondkapitalet ökat med 73,6 mdkr.

AP3s delårsrapport >>