Gå direkt till navigering

Delårsrapport 2005

AP3s resultat uppgick till 13,8 miljarder kronor för första halvåret 2005.

Avkastningen på AP3s totala portfölj uppgick till 8,6 procent efter provisionskostnader.

Fondkapitalet uppgick till 175,8 miljarder kronor per 30 juni vilket var en ökning med 15,5 miljarder.

Läs hela rapporten >>