Skip to navigation
Third Swedish national pension fund

Höganäs

Efter köp innehar Tredje AP-fonden 1 864 006 aktier i Höganäs motsvarande 5,31% av kapital och 4,24% av röster.

Third Swedish national pension fund

Magnus Eriksson ny aktiechef

Magnus Eriksson har utsetts till chef för AP3s aktieförvaltningsgrupp. Gruppen ansvarar för fondens förvaltning av svenska och europeiska aktier. Magnus, som anställdes på fonden våren 1999, kommer […]

Third Swedish national pension fund

Munters – flaggningsmeddelande

Vi vill härmed meddela att Tredje AP-fonden efter köp har ett innehav av 1 510 649 aktier i Munters motsvarande 6,04% av röster och kapital.

Third Swedish national pension fund

Eric Kovacs ny aktieförvaltare för bank och finans

Eric Kovacs har tillträtt som förvaltare av bank- och finansaktier. Han är ansvarig för fondens internt aktivt förvaltade svenska och europeiska aktieportfölj. Eric kommer närmast från Bankinvesteringsfonden […]

Third Swedish national pension fund

Dag Sehlin ny styrelseledamot

Dag Sehlin har utsetts av regeringen till ny styrelseledamot. Dag, som är civilekonom, har en mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom finansbranschen bland annat som vice VD […]

Third Swedish national pension fund

Regeringens utvärdering av AP-fonderna klar

Regeringens årliga skrivelse till Riksdagen om AP-fondernas verksamhet har nu släppts. Här kan du ladda ner en pdf-fil med finansdepartementets utvärdering. Skrivelsen innehåller som även en konsultrapport […]

Third Swedish national pension fund

Mercers bilaga till regeringens skrivelse

Finansdepartementet gav det brittiska konsultföretaget William M. Mercer i uppdrag att granska AP-fondernas förvaltning och organisation. Här kan du ladda ner rapporten om AP3 >>

Third Swedish national pension fund

Cardo – flaggningsmeddelande

Efter köp innehar Tredje AP-fonden 2 032 350 aktier i Cardo motsvarande 6,77 procent av kapital och röster.

Third Swedish national pension fund

Nytt mandat för Tredje AP-fonden

– Efter en intensiv period av förberedelser för att bygga upp en professionell förvaltningsorganisation står Tredje AP-fonden redo att axla det nya uppdraget att förvalta 130 miljarder […]

Third Swedish national pension fund

Munters – flaggningsmeddelande

Tredje AP-fonden innehar efter försäljningar 1 107 300 aktier i Munters motsvarande 4,43 procent av kapital och röster.

Third Swedish national pension fund

Atle – flaggningsmeddelande

Efter omfördelningen av AP-fondernas kapital innehar Tredje AP- fonden 915.389 aktier i Atle AB, motsvarande 1,68 % av kapital och röster.

Third Swedish national pension fund

Bergman & Beving – flaggningsmeddelande

Efter omfördelningen av AP-fondernas kapital innehar Tredje AP- fonden 1.075.775 aktier i Bergman & Beving AB, serie B, motsvarande 3,76 % av kapital respektive 2,38 % av […]

Third Swedish national pension fund

Fagerhult- flaggningsmeddelande

Efter omfördelningen av AP-fondernas kapital innehar Tredje AP- fonden 227.500 aktier i Fagerhult AB, motsvarande 1,81 % av kapital och röster.

Third Swedish national pension fund

Latour – flaggningsmeddelande

Efter omfördelningen av AP-fondernas kapital innehar Tredje AP- fonden 250.000 aktier i Investment AB Latour serie A, samt 840.157 aktier serie B, motsvarande 2,09 % av kapital […]

Third Swedish national pension fund

Industrivärden – flaggningsmeddelande

Efter omfördelningen av AP-fondernas kapital innehar Tredje AP- fonden 1.797.475 aktier i Industrivärden AB serie A, samt 103.125 st aktier serie C, motsvarande 1,11 % av kapital […]

Third Swedish national pension fund

Karlshamns – flaggningsmeddelande

Efter omfördelningen av AP-fondernas kapital innehar Tredje AP- fonden 448.150 aktier i Karlshamns AB, motsvarande 2,13 % av kapital och röster.

Third Swedish national pension fund

SäkI – flaggningsmeddelande

Efter omfördelningen av AP-fondernas kapital innehar Tredje AP- fonden 153.950 aktier i SäkI AB, motsvarande 1,48 % av kapital och röster.

Third Swedish national pension fund

Kungsleden – flaggningsmeddelande

Efter omfördelningen av AP-fondernas kapital innehar Tredje AP- fonden 541.100 aktier i Kungsleden AB, motsvarande 2,88 % av kapital och röster.