Skip to navigation
Third Swedish national pension fund

AP3 förstärker organisationen med två nya medarbetare

Från och med den 1/12 har AP3-organisationen fått två nya tillskott: Mats Andersson har anställts som portföljförvaltare inom fondens aktieförvaltning. Vid sidan av en roll som aktieförvaltare […]

Third Swedish national pension fund

AP3 named 2002 European market leader by IPE

The Third Swedish National Pension Fund (AP3) has been named European market leader by Investment & Pensions Europe (IPE). Earlier this fall AP3 was named Swedish market […]

Third Swedish national pension fund

Tender for management of US small/mid cap equities

General This document gives a description of the procurement process and some general information on the mandate(s). To download the official CONTRACT NOTICE published in “Publication of […]

Third Swedish national pension fund

Nobia

Tredje AP-fonden äger efter gjorda förvärv totalt 2 894 745 aktier i Nobia som tillsammans representerar 5,02 procent av bolagets aktie- och röstetal.

Third Swedish national pension fund

AP3 appoints asset managers for Asian equities

The Third Swedish National Pension Fund (AP3) has now completed the asset manager searches for Japanese and Asia Pacific (ex Japan) equities. The Japanese mandate is being […]

Third Swedish national pension fund

Höganäs

Tredje AP-fonden äger efter gjorda förvärv totalt 2 397 099 aktier i Höganäs AB som tillsammans representerar 6,83 procent av bolagets aktiekapital och 5,46 procent av bolagets […]

Third Swedish national pension fund

Wassum utvärderar AP-fonderna

Wassum Investment Consulting AB har fått i uppdrag att utvärdera AP-fondernas investeringsstrategier.  Ladda ner konsultrapporten här >> 

Third Swedish national pension fund

Intentia

Vi har genom successiva köp av B-aktier i Intentia International AB (publ.) en position av 1.846.100 B-aktier vilka tillsammans representerar 5,05 procent av aktiekapitalet och 3,95 procent […]

Third Swedish national pension fund

Invitation to tender: Performance measurement system

AP3 plans to introduce an IT solution for performance measurement and attribution, possibly also a firm wide risk management solution, and invites interested suppliers to submit applications […]

Third Swedish national pension fund

Höganäs

Tredje AP-fonden äger efter gjorda förvärv totalt 2 397 099 aktier i Höganäs AB som tillsammans representerar 6,83 procent av bolagets aktiekapital och 5,46 procent av bolagets […]

Third Swedish national pension fund

Tomas Nicolins svar på brevet från Skandias styrelse

Nedan följer Tomas Nicolins svar på det brev som Skandias styrelse distribuerat till Skandias aktieägare. 15 april 2002 Till Styrelsen Försäkringsaktiebolaget Skandia Jag har idag tagit emot […]

Third Swedish national pension fund

Haldex

Vi har idag köpt 150 000 aktier i Haldex. Vi äger därefter totalt 1 200 800 aktier som tillsammans representerar 5,4 procent av bolagets aktiekapital och röstetal.

Third Swedish national pension fund

Tomas Nicolin skriver på DN-debatt

Drygt en fjärdedel av Stockholmsbörsens mest omsatta bolag föreslår i år nya optionsprogram som ägarna skall ta ställning till vid vårens bolagsstämmor. Som en av de större […]

Third Swedish national pension fund

AP3 proposes a conversion right for A-shares in SKF

The Third Swedish National Pension Fund (AP3) proposes that SKF’s Annual General Meeting decides to introduce a continuing and voluntarily possibility for A-shareholders to convert their shares […]