Skip to navigation
Third Swedish national pension fund

Ny ägarpolicy antagen av styrelsen

AP3 offentliggör idag en ny och reviderad ägarpolicy, antagen av styrelsen den 29 oktober 2003. Nyheter i den utvecklade ägarpolicyn är bland annat: AP3 kräver utvärdering av […]

Third Swedish national pension fund

Semi-annual report 2003

Total return of 6.9 percent Jan-June 2003. The equity market rebound and the fall in global bond yields has been positive for the absolute return of the […]

Third Swedish national pension fund

Intentia

Tredje AP-fonden äger efter gjorda försäljningar totalt 1.346.100 aktier som tillsammans representerar 3,7 procent av bolagets aktiekapital och 2,9 procent av bolagets röstetal.

Third Swedish national pension fund

AP3 garanterar KaroBios nyemission

Med anledning av KaroBios styrelsebeslut att genomföra en nyemission med företräde för bolagets aktieägare meddelas följande. AP3 deltar i ett garantikonsortium som åtar sig att teckna aktier […]