Skip to navigation
Third Swedish national pension fund

Flaggningsmeddelande Haldex AB

AP3 har per den 8 december sålt 125 000 aktier i Haldex AB. Fonden äger därefter totalt 1 001 000 aktier som tillsammans representerar 4,5 procent av […]

Third Swedish national pension fund

Flaggningsmeddelande Nobia

Tredje AP-fonden har per den 5 december sålt 202 300 aktier i Nobia AB. Tredje AP-fonden äger därefter  totalt 2 702 761 aktier som tillsammans representerar 4,7 […]

Third Swedish national pension fund

Flaggningsmeddelande Munters

Tredje AP-fonden har per den 28 oktober sålt 200 000 aktier i Munters AB. Tredje AP-fonden äger därefter totalt 1 054 049 aktier som tillsammans representerar 4.2 […]

Third Swedish national pension fund

Procurement for risk system

The Fund is initiating a procurement of new solutions for its risk analysis (ex ante), and possibly for style analysis for equities. The risk system completes a […]

Third Swedish national pension fund

AP3 invests in infrastructure assets

AP3 has further diversified its portfolio by investing £20 million in the Henderson PFI Secondary Fund, which invests in infrastructure assets such as hospitals, schools and railways. […]

Third Swedish national pension fund

Interim report 2005

AP3 recorded a net profit of SEK 13.8 billion in the first six months of 2005. The AP3 portfolio generated a return of 8.6% after commission expenses. […]

Third Swedish national pension fund

Flaggningsmeddelande Alfa Laval

AP3 sålde igår 150 000 aktier i Alfa Laval. Fonden äger därefter totalt 5 462 050 aktier, som tillsammans representerar 4,89 procent av bolagets aktiekapital och röstetal.

Third Swedish national pension fund

Flaggningsmeddelande Cardo

Till Styrelsen för Stockholmsbörsen Tredje AP-fonden har per den 20 juni sålt 50,000 aktier i Cardo AB. Tredje AP-fonden äger därefter totalt 1 471 200 aktier som […]

Third Swedish national pension fund

Regeringen utser nya ledamöter i AP3s styrelse

Regeringen har idag utsett docenten Lars Otterbeck till vice ordförande och Kari Lotsberg till ny ledamot i Tredje AP-fondens styrelse. Lars Otterbeck är docent i företagsekonomi och […]

Third Swedish national pension fund

Regeringen presenterar utvärdering av AP-fondernas verksamhet 2004

Regeringens skrivelse med utvärdering av AP-fondernas verksamhet för 2004 har nu offentliggjorts. På www.regeringskansliet.se finns pressmeddelandet från Finansdepartementet samt hela skrivelsen att ladda ned. Vid frågor kontakta: Christina […]

Third Swedish national pension fund

Changes in strategy

AP3 is increasing the level of active risk management throughout its benchmark reference portfolio. The move covers market risk and active risk (i.e. alpha and beta) and […]

Third Swedish national pension fund

Year-End Report 2004

AP3’s portfolio generated a return of 11.4% before expenses Net profit for the year totalled SEK 16.1 billion AP3’s fund capital increased SEK 17.8 billion and totalled […]