Skip to navigation
Third Swedish national pension fund

Investeringar i bolag som producerar vapen

Ett flertal tidningar har tolkat AP3s etiska riktlinjer på så sätt att fonden inte alls investerar i företag som tillverkar vapen. Detta är dock en missuppfattning. Fonden […]

Third Swedish national pension fund

Interim report 1 January – 30 June 2007

The AP3 portfolio performed favourably during the first half of the year amid continued equity market gains and rising interest rates. Net profit totalled SEK 14.5 billion, […]

Third Swedish national pension fund

AP3’s corporate governance report

AP3’s annual governance report, which covers the 12-month period ended 30 June 2007, includes areas and issues that we have focused our governance activities on prior to […]

Third Swedish national pension fund

Another year of strong returns

Tredje AP-fondens fondkapital ökade med 20,2 miljarder kronor till 212,2 miljarder kronor och årets resultat blev 18,6 miljarder kronor, vilket motsvarar en avkastning på 9,5 procent, efter kostnader.