Skip to navigation
Third Swedish national pension fund

Presskonferens 22 december kl 11

Kungsleden och AP3 håller en press- och analytikerkonferens idag den 22 december klockan 11:00 på Kungsledens huvudkontor, Medborgarplatsen 25 där Kungsledens VD Thomas Erséus, Kungsledens vVD Johan […]

Third Swedish national pension fund

Flaggningsmeddelande Diagenic ASA

Tredje AP-fonden har per den 8 december 2008 köpt 1000 000 aktier i Diagenic ASA. Tredje AP-fonden äger därefter totalt 3 344 000 aktier som tillsammans representerar 6,46 […]

Third Swedish national pension fund

Flaggningsmeddelande Algeta ASA

Tredje AP-fonden har per den 21 november 2008 köpt 340 000 aktier i Algeta ASA. Tredje AP-fonden äger därefter totalt 1 156 800 aktier som tillsammans representerar 7,01 […]

Third Swedish national pension fund

AP-fonder publicerar miljörapport om gruvindustrin

AP-fondernas Etikråd har tagit fram en beskrivning av miljökonsekvenser av gruvindustrin. “Gruvindustrin är en sektor som har stor miljöpåverkan och där verksamheten ofta finns i instabila länder. […]

Third Swedish national pension fund

Interim report 1 January – 30 June 2008

A sharp fall in equity prices and the financial turbulence saw the AP3 portfolio record a negative return for the first six months of the year. The […]

Third Swedish national pension fund

AP Fastigheter köper Vasakronan

AP Fastigheter köper Vasakronan Första-Fjärde AP-fondernas gemensamma fastighetsbolag AP Fastigheter har idag kommit överens med staten om att köpa Vasakronan. Läs AP Fastigheters pressmeddelande.

Third Swedish national pension fund

AP3 restructures asset management operations

AP3 is introducing organisational changes from June 2008 as part of its previously announced strategy to separate beta (market exposure) from alpha (active risk) in asset management […]

Third Swedish national pension fund

Regeringens utvärdering av AP-fondernas verksamhet 2007

Finansdepartementet utvärderar varje år AP-fondernas verksamhet på uppdrag av regeringen. Utvärderingen av fondernas verksamhet har nu publicerats och kan laddas ned från regeringens hemsida.  I skrivelsen konstateras […]

Third Swedish national pension fund

Etikrådets årsrapport publiceras 21 april

Presskonferens i samband med att Etikrådet presenterar sin första rapport 21/4-2008   Den 21 april kl 10.30 presenterar Etikrådets ordförande Carl Rosén årsrapporten för 2007. Etikrådets arbete […]

Third Swedish national pension fund

AP-fonderna bidrog positivt till pensionssystemet 2007

Försäkringskassan sammanställer årligen pensionssystemets tillgångar och skulder. AP3 utgör tillsammans med AP1, AP2, AP4 och AP6 buffertfonder och tillsammans stod buffertfonderna för 12,8% av tillgångarna i pensionssystemet. […]

Third Swedish national pension fund

AP3 delfinansierar Amnesty Business Groups undersökning

 AP3 delfinansierar för tredje året i rad den undersökning som Amnesty Business Group gör rörande svenska bolags riskhantering. Syftet med undersökningen är att kartlägga hur företaget uppfattar sin riskexponering […]

Third Swedish national pension fund

Full-year report 1 January – 31 December 2007

Net profit totalled SEK 10.7 billion, corresponding to a 5.0% return after expenses. Return before expenses was 5.1%. Fund capital rose by SEK 12.7 billion and stood […]