Skip to navigation
Third Swedish national pension fund

Hessius kommentarer på ESO-rapporten

”If it ain’t broken – don’t fix it” ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi) presenterade 30/11-2009 rapporten ”Fyra dyra fonder? Om effektiv förvaltning och styrning av AP-fonderna”. […]

Third Swedish national pension fund

Remissvar till Finansinspektionen

AP3s remissvar på Finansinspektionens Förslag till föreskrifter och allmänna råd om ersättningssystem i finansiella företag. Länk till remissvaret här >>  

Third Swedish national pension fund

Ethical Council appoints Secretary-General

The Ethical Council of Sweden’s AP funds has strengthened its operations by appointing John Howchin as Secretary-General. His primary role will be to coordinate the Ethical Council’s […]

Third Swedish national pension fund

Procurement of a Global Voting Service

The Third Swedish National Pension Fund (AP3) will together with the First (AP1), Second (AP2) and Forth (AP4) AP-funds carry out procurement through a partially coordinated procedure […]

Third Swedish national pension fund

Interim report January-June 2009

Positive portfolio growth and strong active returns. Net income for the six months ended 30 June was SEK 9.4 (-17.9) billion, equal to a return of 5.3% […]

Third Swedish national pension fund

Startsida

Nyhetsarkiv Här hittar du alla nyheter från Tredje AP-fonden. Du kan söka bland nyheterna per år eller för en specifik månad. 

Third Swedish national pension fund

Upphandling av OEMS är avslutad

Upphandling av Order/Execution Management System (“OEMS”) avslutades den 28 maj 2009. Bloomberg valdes som leverantör. Frågor kan ställas till: Adriano Pizzignacco, Chef Affärsstöd & Utveckling Telefon: 08-555 […]

Third Swedish national pension fund

Remissvar till Socialdepartementet

AP3s remissvar avseende utjämnat värde för buffertfonderna vid beräkning av balanstalet. Läs hela remissvaret här >>

Third Swedish national pension fund

Etikrådet: Tre dialoger har fått önskad effekt

Första-Fjärde AP-fondernas gemensamma Etikråd för en aktiv dialog med bolag som brutit mot internationella konventioner som Sverige har undertecknat. Syftet är att få bolagen att vidta åtgärder […]

Third Swedish national pension fund

AP-fondernas Etikråd arbetar aktivt med etik- och miljöfrågor

Etikrådet, som består av Första till Fjärde AP-fonderna, tar etik- och miljöhänsyn genom att ta ett aktivt ägaransvar. Genom dialog påverkar vi de bolag fonderna investerar i att följa de internationella konventioner Sverige ställt sig bakom.

Third Swedish national pension fund

Etikrådets svar på frågor från Uppdrag granskning

Etikrådet har fått följande frågor från Uppdrag granskning och besvarat dem skriftligt. I reportaget gör vi en genomgång av aktieinnehavet i AP-fonderna 1-4.  Utgångspunkten är bl.a. sjunde AP-fondens […]

Third Swedish national pension fund

Remissvar till NBK

Remissvar på NBKs förslag till nya relger om offentliga uppköpserbjudanden

Third Swedish national pension fund

Remissvar SOU 2008:107

AP3’s remissvar på betänkandet SOU 2008:107 Etiken, miljön och pensionerna >>