Skip to navigation
Third Swedish national pension fund

Flaggningsmeddelande Cellavision AB

Tredje AP-fonden har per den 3 november 2010 köpt 644 000 aktier i Cellavision AB. Tredje AP-fonden äger därefter totalt 1 398 077 aktier som tillsammans representerar 5,86 […]

Third Swedish national pension fund

AP3 new member of IIGCC

AP3 has together with AP1, AP2 and AP4 become members of The Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC). IIGCC is a forum for collaboration on climate […]

Third Swedish national pension fund

Upphandling av sjukvårdsförsäkring

AP3 avser att upphandla en obligatorisk sjukvårdsförsäkring för sin fast anställda personal. Inlämnat anbud skall avse försäkring med giltighet i Sverige (ej utlandsresa). Vårdförsäkringen skall vara en […]

Third Swedish national pension fund

AP3 announces CIO’s departure

AP3 Chief Investment Officer Erik Valtonen is to leave the Fund after 10 years in which he made a major contribution to building and developing AP3’s asset […]

Third Swedish national pension fund

AP3 publishes its annual corporate governance report

AP3s’s annual corprate governance report includes how the Fund works as an active owner, reasons for using different governance tools, voting statistics and how environmental and ethical […]

Third Swedish national pension fund

Interimreport 1 January- 30 June 2010

The first six months of 2010 saw major bouts of volatility on the financial markets. Strong corporate earnings and favourable economic data had a positive impact on […]

Third Swedish national pension fund

Flaggningsmeddelande Algeta ASA

Tredje AP-fonden har per den 18 augusti 2010 sålt 100 372 aktier i Algeta ASA. Tredje AP-fonden äger därefter totalt 1 925 000 aktier som tillsammans representerar 4,88 […]

Third Swedish national pension fund

Ny vice ordförande i Tredje AP-fonden

Regeringen har idag utsett f.d. verkställande direktören och koncernchefen Lars G Josefsson till vice ordförande i Tredje AP-fonden styrelse. Lars G Josefsson har tidigare bl.a. varit verkställande direktör […]

Third Swedish national pension fund

Upphandling årsredovisning

Selektiv upphandling av ramavtal avseende konsultstöd för produktion av årsredovisning samt rådgivande tjänster kring strategisk kommunikation, Dnr 2010/148.

Third Swedish national pension fund

Flaggningsmeddelande Arise Windpower AB

Tredje AP-fonden har per den 31 mars flaggat till Finansinspektionen för sitt innehav i Arise Windpower AB. Tredje AP-fonden äger efter flaggningen 4 636 363 aktier som tillsammans […]

Third Swedish national pension fund

Remissvar NBK

Remissvar (dnr Ju2009/8381/L1) på Näringslivets börskommittés begäran om ändring av reglerna om budplikt.

Third Swedish national pension fund

Report from the Sustainable Value Creation Project 

AP3 was one of 15 Swedish institutional investors that supported the Sustainable Value Creation Initiative project, launched  in September 2009. A survey with questions on governance and […]