Skip to navigation
Third Swedish national pension fund

Interim report January-June 2011

Japan and slower economic growth in the United States were the backdrop for the first six months of 2011. Together, these factors led to uncertainty and weakness […]

Third Swedish national pension fund

Flaggningsmeddelande Orexo AB

Tredje AP-fonden har per den 30 juni flaggat till Finansinspektionen för sitt innehav i Orexo AB. Tredje AP-fondens innehav i Orexo AB går från 5,03% till 3,94% […]

Third Swedish national pension fund

Flaggningsmeddelande Karolinska Development

Tredje AP-fonden har per den 21 april köpt 776 000 aktier i Karolinska Development AB. Tredje AP-fonden äger därefter totalt 3 907 736 aktier som tillsammans representerar 8,05 […]

Third Swedish national pension fund

Upphandlingen av sjukvårdsförsäkring är nu avslutad

Tredje AP-fonden har beslutat att teckna avtal för sjukvårdsförsäkring med följande anbudsgivare: SPP tillsammans med DKV. Beslut har fattats utifrån att detta anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga, med […]