Skip to navigation
Third Swedish national pension fund

AP3 köper resterande 50% av aktierna i Hemsö Fastighets AB

Genom affären blir Hemsö Fastigheter AB till 100 % ägt av Tredje AP-fonden (AP3). Samtidigt säljer Hemsö 15 fastigheter till Kungsleden. Genom försäljningen av fastigheter med betydande inslag av kontor renodlar Hemsö sitt fastighetsbestånd.

Third Swedish national pension fund

Upphandling av upphandlingstjänster avslutad

Tilldelningsbeslut avseende upphandling av upphandlingstjänster. Beslut har fattats om att teckna avtal för upphandlingstjänster med följande anbudsgivare: Sentensia Q AB Beslut har fattats utifrån att detta anbud […]

Third Swedish national pension fund

Flaggningsmeddelande Moberg Derma

Tredje AP-fonden har per den 5 november 2012 flaggat till Finansinspektionen för sitt innehav i Moberg Derma AB. Fondens innehav går från 5,35% till 4,87% av röster […]

Third Swedish national pension fund

Flaggningsmeddelande Moberg Derma AB

Tredje AP-fonden har per den 26 oktober 2012 flaggat till Finansinspektionen för sitt innehav i Moberg Derma AB. Tredje AP-fondens deltar i en nyemission i Moberg Derma […]

Third Swedish national pension fund

Upphandling av lönetjänster avslutad

Tilldelningsbeslut avseende upphandling av Lönetjänster Dnr AP3 2012/132 Beslut har fattats om att teckna avtal med följande anbudsgivare: PA-resurs BS AB Beslut har fattats utifrån att detta […]

Third Swedish national pension fund

Interim Report January-June 2012

The first six months of 2012 were marked by ongoing worries over the debt crisis in southern Europe and attendant economic weakness. Income for the first six […]

Third Swedish national pension fund

Flaggningsmeddelande Arise Windpower

Tredje AP-fonden har per den 13 augusti flaggat till Finansinspektionen för sitt innehav i Arise Windpower AB. Tredje AP-fondens innehav i Arise Windpower AB går från 13,9 % till […]

Third Swedish national pension fund

Med anledning av uppmärksamheten kring AP-fonderna

Med anledning av uppmärksamheten kring personalförmåner i de statliga AP-fonderna har samtliga sex ordföranden i Första-Fjärde, Sjätte och Sjunde AP-fonderna initierat en gemensam översyn av personalrelaterade policys. Syftet […]

Third Swedish national pension fund

Ethical Council’s annual report for 2011

Sweden’s AP funds making a difference through preventative measures. The Ethical Council’s annual report for 2011, which covers joint efforts in the environmental and ethical area between the […]

Third Swedish national pension fund

Year-end report 2011

Turbulensen i de finansiella marknaderna under andra halvåret påverkade resultatet negativt

Third Swedish national pension fund

Flaggningsmeddelande CellaVision AB

Tredje AP-fonden har per den 22 februari flaggat till Finansinspektionen för sitt innehav i CellaVision AB. Tredje AP-fondens innehav i CellaVision AB går från 6,74% till 3,39% av […]

Third Swedish national pension fund

AP3 investerar i tyska fastigheter

AP3 investerar 150 miljoner euro i tyska fastigheter via ett investerarkonsortium lett av Patrizia Immobilien AG.  Investeringen består av 21 000 hyreslägenheter där över 90% av beståndet […]