Skip to navigation
Third Swedish national pension fund

Kommentar till olika jämförelser mellan fondförvaltare

Jämförelser mellan olika fondförvaltare och deras arbete med etik förekommer ofta. Olika fonders placeringsinriktning och angreppssätt vad gäller etik och påverkan utgår från respektive fonds värdegrund, förvaltningsmodell […]

Third Swedish national pension fund

AP3 appoints Kerim Kaskal as CIO

AP3 has appointed Kerim Kaskal as Chief Investment Officer (CIO). Kerim will have overall responsibility for risk allocation and will join the Fund’s executive management group, reporting […]

Third Swedish national pension fund

Interim report January-June 2013

The first six months of 2013 saw an initial surge in equity prices in many markets. However, volatility subsequently increased, bond yields rose and equity markets went […]

Third Swedish national pension fund

Stewardship report from the AGM season 2013

AP3 voted at 65 Swedish and 509 foreign AGMs during the 2013 AGM season and held seats on the nomination committees of six companies: Aerocrine, Arise Windpower, […]

Third Swedish national pension fund

Upphandling av lokalvård, Dnr 2013/157

AP3 inleder en upphandling avser behovsanpassad lokalvård för Tredje AP-fondens lokaler i Stockholm, Vasagatan 7. Sista anbudsdag är den 19 augusti 2013. Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar erhålls […]

Third Swedish national pension fund

Flaggningsmeddelande Sagax AB

Tredje AP-fonden har per den 25 juni flaggat till Finansinspektionen för sitt innehav i Sagax AB. Tredje AP-fondens innehav i Sagax AB går från 0% till 5,6% […]

Third Swedish national pension fund

AP3 förvärvar handelsfastigheter i Sverige

AP3 har via ett helägt bolag förvärvat en portfölj med 72 handelsfastigheter för knappt en miljard kronor från en fond som förvaltas av AXA Real Estate. Fastigheterna […]

Third Swedish national pension fund

2012 – a strong year in an uncertain world

Year-end report 1 january-31 December 2012 AP3 recorded a profit of SEK 22,638 million (loss: 5,483) in 2012. Fund capital stood at SEK 232,956 million at year-end, […]

Third Swedish national pension fund

Procurement of risk system

AP3 is initiating a procurement of new solutions for its risk analysis. The objective is to get a common platform for risk analysis to be used both […]