Skip to navigation
Third Swedish national pension fund

AP3 increase holding in Oxford Biomedica

Third Swedish national Pension Fund (AP3) has per December, 2014 purchased shares in Oxford Biomedica, OXB LN, and now holds 3.3443 percent of shares and votes. For […]

Third Swedish national pension fund

AP3 measures carbon footprint

The Third Swedish National Pension Fund (AP3) has analysed the carbon footprint of its equity investments and found it to be 27 percent lower than the Fund’s […]

Third Swedish national pension fund

Gustaf Hagerud lämnar AP3

Gustaf Hagerud, vice vd och Chef Kapitalförvaltningen på Tredje AP-fonden, lämnar fonden efter sex år. Gustaf kommer att bli delägare i ett kapitalförvaltningsföretag i London där han […]

Third Swedish national pension fund

Disclosure of Holdings HICL LN

Third Swedish National Pension Fund have per 18 June 2014 acquired 14,800,000 shares in HICL LN. Third Swedish National Pension Fund’s share of votes now amounts to 5.3934 percent.

Third Swedish national pension fund

AP-fonderna kommenterar Fair Trade Centers rapport

I Fair Trade Centers rapport “Pushing the Planet to Retirement”, publicerad 2014-06-17, lyfts vikten av ansvarfull hantering av biologisk mångfald i AP-fondernas förvaltning. Första, Andra, Tredje och […]

Third Swedish national pension fund

AP3 tackar ja till Volkswagens bud på Scania

Tredje AP-fonden har beslutat att acceptera Volkswagens bud på Scania om 200 kronor per aktie. Tredje AP-fonden äger 2 300 A-aktier och 2 586 644 B-aktier i Scania, vilket motsvarar 0,32 procent […]

Third Swedish national pension fund

Etikrådets årsrapport 2013 – Dialog ger resultat

Etikrådet utvecklar sitt arbete med förebyggande dialoger i syfte att få bolag att agera mer ansvarsfullt och därmed minska risken att de bryter mot internationella konventioner. Fokusområden […]

Third Swedish national pension fund

Upphandling av operatörstjänster

Tredje AP-fonden upphandlar med hjälp av Sentensia operatörstjänster för telefoni. Den upphandlade tjänsten ska löpa under två år med möjlighet till förlängning. Sista anbudsdag är 16 maj […]

Third Swedish national pension fund

AP3s tidigare remissvar på buffertkapitalutredningen

Tredje AP-fondens tidigare publicerade remissvar på buffertkapitalutredningens betänkande SOU 2012:53 AP-fonderna i pensionssystemet – effektivare förvaltning av pensionsreserven, kan ni läsa här >>

Third Swedish national pension fund

Solid growth for AP3 in 2013

AP3 reported net profit of SEK 32,398 million (22,638) in 2013. This represents a total return of 14.2% before expenses and 14.1% after expenses. Fund capital stood […]