Skip to navigation
Third Swedish national pension fund

AP3 adopts new ambitious sustainability targets

The Third Swedish National Pension Fund (AP3) is extending its sustainability profile by introducing new targets to further reduce the carbon footprint of its investment portfolio. The move […]

Third Swedish national pension fund

AP3 rekryterar Chief Portfolio Risk Manager

AP3 har valt att förstärka förvaltningsorganisationen och har rekryterat Lars Sundberg som Chief Portfolio Risk Manager till Kapitalförvaltningen och kommer att rapportera till Tredje AP-fondens CIO. Lars […]

Third Swedish national pension fund

AP3 söker Portföljförvaltare till Extern förvaltning

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. Buffertkapitalet utgör cirka 14 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar. AP3s fondkapital per den 30 juni […]

Third Swedish national pension fund

Kerim Kaskal to leave AP3

Kerim Kaskal is leaving his position as Chief Investment Officer (CIO) of the Third Swedish National Pension Fund (AP3), effective 30 October. Kerim, who joined the Fund […]

Third Swedish national pension fund

Upphandling av kvalificerade juristtjänster

Tredje AP-fonden avser att upphandla kvalificerade juristtjänster i enlighet med de angivna förutsättningar i förfrågningsunderlaget inklusive bilagor. Förfrågningsunderlaget  består av följande delar: 1. Anbudsförfrågan >> 2. Kravspecifikation (Bilaga […]

Third Swedish national pension fund

Förenklad upphandling av sjukvårdsförsäkring

Tredje och Fjärde AP-fonden, nedan benämnt AP-fonderna, upphandlar obligatorisk sjukvårdsförsäkring för alla anställda i enlighet med nedanstående bilagor. Upphandlingen genomförs som en förenklad upphandling enligt lagen om […]

Third Swedish national pension fund

AP3s ställningstagande på SCAs bolagsstämma

På SCAs bolagsstämma igår den 15 april röstade AP3 för att minska styrelsen till 8 istället för föreslaget 9 ledamöter. Skälet till detta är att fonden anser […]

Third Swedish national pension fund

Consortium acquires Fortum Distribution AB

Ett konsortium bestående av Borealis Infrastructure, Tredje AP-fonden (AP3), Folksam med dotterbolag och Första AP-fonden (AP1) (”Konsortiet”) har idag ingått ett avtal om att förvärva Fortum Distribution AB, Fortums elöverföringsverksamhet i Sverige.