Skip to main content Skip to navigation
Third Swedish national pension fund

Mikael Lundin ny VD för Polhem Infra

Mikael Lundin har utsetts till VD för det nybildade bolaget Polhem Infra som ägs av Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och Fjärde AP-fonden. Polhem Infra investerar i onoterade […]

Third Swedish national pension fund

Upphandling av Interim Complianceansvarig

Tredje AP-fonden (AP3) avser att upphandla interim complianceansvarig. Upphandlingen sker med hjälp av B3 Sentensia. Sista dag för anbud är den 17 maj 2019. Annons med tillhörande […]

Third Swedish national pension fund

AP3 presents results 2018

Press release February 19, 2019   AP3 reported a net result of SEK 2,202 million (28,239) for the 12 months ended 31 December 2018. Return totalled 0.7% […]