Skip to navigation
Third Swedish national pension fund

AP3 söker chef till Alternativa investeringar

Alternativa investeringar AP3s grupp för Alternativa Investeringar ansvarar för förvaltningen av fondens onoterade investeringar inom områdena fastigheter, private equity, infrastruktur, skog och insurance linked securities. Sammanlagt utgör […]

Polhem infra logo

Polhem Infra köper Telia Carrier

AP-fondsägda Polhem Infra köper idag Telia Carrier, som är världsledande inom digitala motorvägar för datatrafik. Köpet innebär att Polhem Infra blir ägare till över 74 000 km […]

Third Swedish national pension fund

AP3 half year / interim report 2020

Press release August 26, 2020 The Covid-19 pandemic dramatically reshaped global economic growth prospects during the spring. The tide of uncertainty hit financial markets hard, though major […]

Third Swedish national pension fund

Personalinformation

Rikard Forssmed som skulle börjat som senior aktieförvaltare på AP3 i mitten av september meddelade i början av augusti att han valt att inte tillträda tjänsten.   […]

Third Swedish national pension fund

AP3 har rekryterat Adam Kjörling som aktieförvaltare

AP3 har rekryterat Adam Kjörling till tjänsten som förvaltare inom AP3s aktiegrupp. Adam kommer närmast från Aberdeen Standard Investments i Edinburgh där han jobbat som portföljförvaltare inom […]

Third Swedish national pension fund

AP3 söker en kreditförvaltare och en aktieförvaltare

Tredje AP-fondens (AP3s) kapitalförvaltning hanterar tillgångar som aktier, obligationer, infrastruktur, fastigheter, riskpremiestrategier och hedgefonder. Bredden ger mycket goda möjligheter att arbeta inom olika områden eftersom en betydande […]

Third Swedish national pension fund

We need a plan to get things moving

The world is facing a crisis of unprecedented magnitude. A disaster is looming as a consequence of the measures we have taken to mitigate the coronavirus pandemic. […]

Third Swedish national pension fund

AP3’s best result of the decade

AP3 reported a net result of SEK 59.5 billion in 2019, representing a return of 17.6% after expenses. Since inception in 2001, in avarage per year the […]