Skip to navigation
Third Swedish national pension fund

AP3 söker Portföljförvaltare – Infrastruktur

Vi söker dig som har jobbat med infrastrukturinvesteringar och vill bli del av ett framgångsrikt team med ett långsiktigt samhällsuppdrag.   AP3s grupp för Alternativa Investeringar ansvarar […]

Third Swedish national pension fund

AP3 stärker juristteamet och söker senior affärsjurist

Juridikfunktionen inom AP3 arbetar brett inom flera olika rättsområden med utgångspunkt i AP3s verksamhet och med fokus på kapitalförvaltnings- och investeringsverksamhet. AP3s verksamhet regleras i AP-fondlagen och […]

Third Swedish national pension fund

AP3 söker Hållbarhetschef

Som ett led i att ytterligare stärka Tredje AP-fondens (AP3) integration av hållbarhetsarbetet i kapitalförvaltningen inrättar fonden en hållbarhetsgrupp och söker nu en person som skall leda […]

AP3 entrance glass door with AP3 logotype

AP3 söker chef för Riskkontroll & Avkastningsanalys

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet. Fonden har riksdagens uppdrag att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet genom […]

Annual report cover picture

AP3 reports a strong first half-year 2021

AP3 reported a positive net result of SEK 48,133 million (-3,090) for the first six months of 2021. The total return was 11.4% (-0.8) after expenses. The […]

Third Swedish national pension fund

Information om Google Analytics på www.ap3.se

Tredje AP-fonden har sedan en längre tid tillbaka använt sig av det kostnadsfria analysverktyget Google Analytics i syfte att kunna följa utvecklingen av antalet besökare på fondens […]

Third Swedish national pension fund

AP3 – Strong results in a challenging year

Press release, 19 February 2021 AP3 reported a net result of SEK 37.2 billion, representing a return of 9.7% after expenses, for the 12 months ended 31 December […]