Skip to navigation
Third Swedish national pension fund

Chef AP-fondernas etikråd – ansökan senast 20 december

Rollen som Chef för AP-fondernas etikråd innebär en unik möjlighet att vara med och bidra både till värdeskapande för inkomstpensionssystemet och en hållbar samhällsutveckling. Sök tjänsten här. Sedan starten […]

{SV}Bild på AP3 entré{:}{en}AP3 office entrance{:}

AP3 söker Portfolio Manager Infrastruktur

Vi söker dig som har jobbat med infrastrukturinvesteringar och vill bli del av ett framgångsrikt team med ett långsiktigt samhällsuppdrag.   AP3s grupp för Alternativa Investeringar ansvarar […]

{SV}Bild på AP3 entré{:}{en}AP3 office entrance{:}

AP3 söker Portfolio Manager Private Equity

Vi söker dig som har jobbat med Private Equity-investeringar och vill bli del av ett framgångsrikt team med ett långsiktigt samhällsuppdrag. AP3s grupp för Alternativa Investeringar ansvarar […]

{SV}Bild på AP3 entré{:}{en}AP3 office entrance{:}

AP3 söker vd-assistent

AP3 söker en vd-assistent som ska arbeta tillsammans med fondens nya vd, Staffan Hansén, som tillträder den 31 oktober. Som vd-assistent kommer du att hantera en mängd […]

{SV}Bild på AP3 entré{:}{en}AP3 office entrance{:}

AP3 söker Compliancechef – föräldravikariat

AP3 har en oberoende funktion för regelefterlevnad med en person anställd som Compliancechef. Compliancechefen ansvarar för regelefterlevnadsfrågor inom fonden och rapporterar till VD och styrelsen. Med anledning av […]

{SV}Bild på AP3 entré{:}{en}AP3 office entrance{:}

AP3 söker Operational Risk Controller

AP3 söker en Operational Risk Controller som ska leda arbetet med att stärka fondens processer och arbetssätt inom operativa risker. Detta är en nyinrättad tjänst inom gruppen […]

AP3 annual report 2021 front page

Upphandling av kommunikationstjänster

Tredje AP-fonden upphandlar kommunikationstjänster för produktion av årsredovisning och strategisk rådgivning. Anbudsgivare uppmanas att lämna anbud i enlighet med de villkor som anges i upphandlingsdokumentet, som anges […]

{SV}Bild på AP3 entré{:}{en}AP3 office entrance{:}

AP3 söker junior risk- och performanceanalytiker

Du ges en unik möjlighet att påbörja din karriär hos en professionell kapitalförvaltare med ett viktigt samhällsuppdrag! Gruppen Riskkontroll och Avkastningsanalys utgör AP3s oberoende riskkontrollfunktion. Gruppen består idag […]

AP3 appoints Staffan Hansén as new CEO

The board of the Third Swedish National Pension Fund (AP3) has named its new CEO as Staffan Hansén, currently CEO of SPP Pension & Försäkring and an […]

AP3 söker hållbarhetsanalytiker

Som ett led i att stärka Tredje AP-fondens (AP3s) integration av hållbarhetsarbetet i kapitalförvaltningen söker vi en hållbarhetsanalytiker. AP3 har höga ambitioner med vårt hållbarhetsarbete och har […]

{SV}Bild på AP3 entré{:}{en}AP3 office entrance{:}

AP3 söker risk- och avkastningsanalytiker

Gruppen Riskkontroll och Avkastningsanalys utgör AP3s oberoende riskkontrollfunktion. Gruppen består idag av 9 personer med ansvar för att oberoende mäta, kontrollera och analysera risk och avkastning för […]

polhem infra logotype

Karin Karlström new CEO of Polhem Infra

PRESS RELEASE 4 May 2022 The Board of Polhem Infra has appointed Karin Karlström as new CEO of the company. Karin has been acting CEO since November […]

Green leaf

Tredje AP-fonden söker ny VD

Här anslås annonsen om att vi söker ny vd. Rekryteringsfirman Novare jobbar parallellt med en sökprocess och både externa och interna sökande uppmuntras. Vill du vara med […]

a close up of the AP3 office in Stockholm

AP3 reports a record return of 20.7%

Press release 21 February 2022   AP3 today announces the best annual results in its 20-year history, reporting a return for 2021 of 20.7% after expenses and […]

{SV}Bild på AP3 entré{:}{en}AP3 office entrance{:}

AP3 rekryterar Fredric Nyström som Hållbarhetschef

Tredje AP-fonden (AP3) har rekryterat Fredric Nyström till tjänsten som Hållbarhetschef. Fredric är idag Chef för ansvarsfulla investeringar på Öhman Fonder där han arbetat sedan 2014. Tidigare […]

{SV}Bild på AP3 entré{:}{en}AP3 office entrance{:}

AP3 söker två aktieförvaltare

Vi expanderar och söker två förvaltare som skall fokusera på arbetet med aktiv förvaltning av internationella aktier. Aktiegruppen är en del av AP3s kapitalförvaltning med ansvar för […]