Skip to main content Skip to navigation

Alfa Laval

Tredje AP-fonden har köpt 271 900 aktier i Alfa Laval. Vi äger nu totalt 5 644 900 aktier, som tillsammans representerar 5,05 procent av bolagets aktiekapital och röstetal.