Skip to navigation

AP3 anställer Joakim Blomqvist från SEB

Tredje AP-fonden har anställt Joakim Blomqvist som senior förvaltare på Alfaförvaltningen. Joakim som tillträdde sin tjänst den 9 januari kommer att ansvara för ett globalt absolutavkastande räntemandat och han kommer närmast ifrån SEB Markets där han bland annat haft ett globalt försäljningsansvar för företagsobligationer. Dessförinnan har Joakim haft seniora tjänster på Nordea Markets, If Skadeförsäkring, Connecta samt JP Bank. Joakim har mer än 20 års erfarenhet av finansmarknaden med tonvikt på räntemarknaden.

 

För eventuellt ytterligare information kontakta:

Matthias Buhr-Berg, Chef Alfagruppen, 08 555 17 000, Matthias.Buhr-Berg@ap3.se

Lil Larås Lindgren, Chef Kommunikation, 08 555 17 123,  lil.lindgren@ap3.se

 

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder med uppdrag att förvalta buffertkapitalet i det statliga inkomstpensionssystemet till största möjliga nytta för pensionssystemet. Fondkapitalet uppgick per den 30 juni 2016 till 304 miljarder kronor. Sedan nuvarande pensionssystem grundades 2001 har fonden täckt underskott i systemet med 20 miljarder kronor. Vid starten hade fonden ett kapital på 134 miljarder kronor. Sedan 2001 har fondens totalavkastning i snitt uppgått till 5,4 procent per år medan inkomstindex, vilket pensionerna skrivs upp med, har stigit med 2,8 procent per år.

Mer om AP3s uppdrag, förvaltning och resultat finns att läsa här på hemsidan www.ap3.se eller i AP3s årsredovisning och hållbarhetsrapport 2015.