Skip to navigation

AP3 stärker juristteamet och söker senior affärsjurist

Juridikfunktionen inom AP3 arbetar brett inom flera olika rättsområden med utgångspunkt i AP3s verksamhet och med fokus på kapitalförvaltnings- och investeringsverksamhet.

AP3s verksamhet regleras i AP-fondlagen och är en statlig myndighet, vilket innebär att ytterligare regelverk berör verksamheten och måste beaktas.

Juridikfunktionen består för närvarande av tre seniora jurister. Avdelningen arbetar nära fondens Compliance Officer, bland annat kring regelverksfrågor.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Arbetsuppgifterna består i att biträda alla delar av verksamheten med kvalificerat juridiskt stöd, bland annat inom följande områden:

 • Förhandla och granska avtal
 • Säkerställa efterlevnad av tillämpliga regelverk, såväl nationella som internationella
 • Genomföra rättsutredningar med anledning av AP3s investeringar
 • Hantera olika regulatoriska- och offentligrättsliga frågeställningar, t ex remissvar
 • Vissa bolagsrättsliga frågor med anledning av AP3s investeringar, exempelvis aktieägaravtal, emissioner och andra ägarfrågor.
 • Löpande hantera ärenden som rör KYC, skatte- och investerarstatus
 • Emellanåt leda, koordinera och delta i andra fondövergripande projekt såsom upphandlingar.

Lämplig bakgrund

Vi söker dig med en jur.kand. eller motsvarande examen. Du har minst fem års arbetslivserfarenhet från advokatbyrå, finansiellt institut, fondbolag eller motsvarande inom relevanta rättsområden. Om du därutöver har erfarenhet av finansmarknaden, även internationellt samt av offentliga organisationer så är det en fördel.

Personliga förmågor och egenskaper

 • Ha förmåga att strukturera, prioritera och självständigt driva frågor och projekt
 • God social kompetens, positiv attityd och en utpräglad lagspelare
 • God analytisk förmåga
 • Mycket god kommunikativ förmåga, skriftlig och muntlig, på både svenska och engelska
 • Trygg och prestigelös som person

Sista ansökningsdag är den 29 december 2021 men vi kommer att hantera ansökningar löpande. 

Ansök här