Skip to navigation

AP3 utlyser mandat för förvaltning av amerikanska företagsobligationer

Mandatet avser aktiv förvaltning
 
Tredje AP-fonden (AP3) har i dag utlyst ett förvaltningsmandat för amerikanska företagsobligationer. Storleken på det förvaltade beloppet är ännu inte fastställt, men väntas uppgå till minst 150 miljoner USD (motsvarande 1,5 miljarder SEK).
 
– För att uppnå målet om högsta möjliga avkastning till låg risk anlitar Tredje AP-fonden externa förvaltare på marknader där dessa kan väntas lyckas bättre än våra egna förvaltare. Vi har identifierat den amerikanska företagsobligationsmarknaden som en sådan marknad. Mot bakgrund av det krympande utbudet av statsobligationer blir bostads- och företagsobligationer allt viktigare komponenter i en globalt väldiversifierad portfölj, säger VD Tomas Nicolin i en kommentar.
 
I dag sköter externa förvaltare AP3s innehav av amerikanska- och japanska aktier. Även delar av den europeiska aktieportföljen förvaltas externt. Dessa mandat gäller indexförvaltning. Under det närmaste året kommer aktiva mandat att handlas upp. Det mandat som nu utlyses avser aktiv förvaltning. Därmed tar fonden ett första steg mot aktiv extern förvaltning.
 
Mandatet avser obligationer med god kreditvärdighet, så kallad ”investment grade”.
Mandatet har utlysts genom annons i Official Journal of the European Community.
 

Annonsen kan laddas ner här >>