Skip to navigation

AP3 utlyser mandat för förvaltning av asiatiska aktier

AP3 utlyser idag två nya externa förvaltningsuppdrag.

Det ena mandatet avser japanska aktier. Totalt investerat belopp väntas hamna kring 20-45 miljarder yen (motsvarande cirka 2-4 miljarder SEK). Mandatet avser aktiv förvaltning, dvs förvaltningen syftar till att genom aktiva positioner generera bättre avkastning än jämförelseindex. I detta fall är indexet FTSE All-World Japan. För närvarande ligger hela fondens innehav av japanska aktier i indexförvaltning.

Det andra uppdraget avser förvaltning av aktier i de mest utvecklade länderna Stillahavsasien-regionen. Även i detta fall ska förvaltningen vara aktiv. Jämförelseindex är FTSE All-World Developed Asia Pacific. I detta index ingår aktiemarknaderna i Australien, Hong Kong, Nya Zeeland och Singapore.

Bägge mandaten är ett led i en strategi för att successivt öka den andel av fondkapitalet som förvaltas aktivt, med sikte på att uppnå långsiktig meravkastning i förhållande till index.

Annonserna i Tender Electronic Daily finns i pdf-format på vår engelska webbplats. Klicka på “English version” på förstasidan.