Skip to navigation

AP3s Ägarstyrningsrapport 2019

Tredje AP-fondens (AP3s) Ägarstyrningsrapport för bolagsstämmosäsongen 2018-2019 är publicerad. I år röstade AP3 på drygt 1000 bolagsstämmor, varav 75 svenska stämmor. Rapporten syftar till att öka inblicken och förståelsen för hur fonden agerar i sin ägarroll.

AP3 bedömer att välskötta bolag, som hanterar såväl de stora utmaningarna inom klimatområdet som sociala frågor på ett ansvarsfullt sätt, ger en högre riskjusterad avkastning över tid. Ägarstyrning är en central del av Tredje AP-fondens förvaltning och hållbarhetsarbete.

Ägarstyrningsarbetet är koncentrerad till den svenska aktiemarknaden, eftersom fonden har störst möjlighet att påverka där ägandet är störst. För största möjliga genomslagskraft bedrivs internationell ägarstyrning i första hand genom samverkan med såväl det gemensamma AP-fondernas etikråd (Etikrådet) som med andra stora kapitalägare.

Läs hela rapporten här>>  AP3 Ägarstyrningsrapport 2019_

 

För eventuella frågor kontakta:

Peter Lundkvist, Senior Strategist and Head of Corporate Governance peter.lundkvist@ap3.se

Lil Larås Lindgren, Head of Communications lil.lindgren@ap3.se