Skip to navigation
Third Swedish national pension fund

Information om Google Analytics på www.ap3.se

Tredje AP-fonden har sedan en längre tid tillbaka använt sig av det kostnadsfria analysverktyget Google Analytics i syfte att kunna följa utvecklingen av antalet besökare på fondens […]

Polhem infra logo

Polhem Infra köper Telia Carrier

AP-fondsägda Polhem Infra köper idag Telia Carrier, som är världsledande inom digitala motorvägar för datatrafik. Köpet innebär att Polhem Infra blir ägare till över 74 000 km […]

Third Swedish national pension fund

We need a plan to get things moving

The world is facing a crisis of unprecedented magnitude. A disaster is looming as a consequence of the measures we have taken to mitigate the coronavirus pandemic. […]

Third Swedish national pension fund

Upphandling av Interim Complianceansvarig

Tredje AP-fonden (AP3) avser att upphandla interim complianceansvarig. Upphandlingen sker med hjälp av B3 Sentensia. Sista dag för anbud är den 17 maj 2019. Annons med tillhörande […]

Third Swedish national pension fund

Gröna obligationer driver positiv klimatpåverkan

I november 2008 investerade AP3, som en av de första investerarna, i Världsbankens allra första gröna obligation. Sedan dess har mer än 350 miljarder dollar lånats upp […]

Third Swedish national pension fund

AP3 anställer Elena Westerdahl till Portföljstrategi

AP3 har anställt Elena Westerdahl som Senior Kvantitativ analytiker till AP3, Portföljstrategi. Elena kommer närmast från Nordea där hon bland annat varit Chief Analyst inom Group Treasury […]

AP3 entrance glass door with AP3 logotype

AP3 anställer Maria Björklund till Alternativa Investeringar

AP3 har anställt Maria Björklund till tjänsten som Senior Portföljförvaltare Alternativa Investeringar. Maria kommer närmast från AMF där hon jobbat som Portfolio Manager Alternativa Investeringar sedan 2015 och dessförinnan på […]

Photo of deceased Mårten Lindeborg with a lit candle and a flower

Mårten Lindeborg has passed away

It is with deep regret and profound sorrow that we must announce that Mårten Lindeborg, AP3 CIO and Deputy CEO has passed away after a short illness. […]

Third Swedish national pension fund

Upphandling kommunikationstjänster

Tredje AP-fonden (AP3) upphandlar konsultstöd för produktion av årsredovisning och rådgivning i strategisk kommunikation. Upphandlingen avser konsultstöd för produktion av årsredovisning i tryck och med viss digital integrering […]

Third Swedish national pension fund

AP3s remissvar – ändrade regler för AP-fonderna

Tredje AP-fonden har lämnat in sitt remissyttrande avseende Finansdepartementets Promemoria ”Ändrade regler för Första-Fjärde AP-fonderna”. Tredje AP-fonden välkomnar regeringens förslag till förändrade placeringsregler som ger bättre förutsättningar […]

Third Swedish national pension fund

Upphandlingen av upphandlingskonsulter är nu avslutad

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna har tillsammans upphandlat ramavtal avseende upphandlingskonsulter. Följande leverantörer kommer i rangordning att tilldelas ramavtal: Sentensia AB Ecenea Väst AB Affärskoncept i Stockholm […]

Third Swedish national pension fund

AP3 förstärker gruppen Riskkontroll & Avkastningsanalys

Tredje AP-fonden förstärker gruppen Riskkontroll & Avkastningsanalys med Jesper Eklind som kommer från SEB. Jesper har främst arbetat med performance- och riskrapportering samt redovisning för SEBs livbolag. Gruppen […]

Third Swedish national pension fund

Upphandling av Rekryteringstjänster

Första, Tredje och Fjärde AP-fonden avser att tillsammans genomföra en samordnad upphandling av rekryteringstjänster. Sista anbudsdag är den 13 juli 2017. Information med inbjudan till att delta […]

Hands holding a document, a pen and a pair of glasses

Upphandling av upphandlingskonsulter

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna ska upphandla ett ramavtal avseende upphandlingskonsulter. Upphandlingen annonseras av Andra AP-fonden. Sista anbudsdag är den 2 juli 2017. Mer information om […]

Third Swedish national pension fund

Tredje AP-fonden får ny styrelseledamot

Regeringen har utsett Christina Lindenius, vd Svensk Försäkring till ny ledamot i AP3s styrelse. Christina Lindenius efterträder Inga-Lill Carlberg. Styrelseledamöter sitter maximalt 8 år enligt Lagen om Allmänna Pensionsfonder. […]

Kerstin Hessius

AP3 reports solid results for 2015

Highlights of 2015 AP3 reported income of SEK 19,643 million (34,977) for the 12 months ended 31 December 2015. Return totalled 6.9% (13.8) before expenses and 6.8% […]

Birch forest in sunlight

AP-fondernas investeringar i BHP Billiton och Vale

DN publicerade idag (2016-02-16) en artikel om AP-fondernas investeringar i de två gruvbolagen BHP Billiton och Vale med anledning av den allvarliga olycka som i november 2015 […]

Third Swedish national pension fund

AP3 rekryterar Chief Portfolio Risk Manager

AP3 har valt att förstärka förvaltningsorganisationen och har rekryterat Lars Sundberg som Chief Portfolio Risk Manager till Kapitalförvaltningen och kommer att rapportera till Tredje AP-fondens CIO. Lars […]

Third Swedish national pension fund

AP3 söker Portföljförvaltare till Extern förvaltning

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. Buffertkapitalet utgör cirka 14 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar. AP3s fondkapital per den 30 juni […]

Third Swedish national pension fund

Kerim Kaskal to leave AP3

Kerim Kaskal is leaving his position as Chief Investment Officer (CIO) of the Third Swedish National Pension Fund (AP3), effective 30 October. Kerim, who joined the Fund […]

Third Swedish national pension fund

Upphandling av kvalificerade juristtjänster

Tredje AP-fonden avser att upphandla kvalificerade juristtjänster i enlighet med de angivna förutsättningar i förfrågningsunderlaget inklusive bilagor. Förfrågningsunderlaget  består av följande delar: 1. Anbudsförfrågan >> 2. Kravspecifikation (Bilaga […]

Third Swedish national pension fund

Förenklad upphandling av sjukvårdsförsäkring

Tredje och Fjärde AP-fonden, nedan benämnt AP-fonderna, upphandlar obligatorisk sjukvårdsförsäkring för alla anställda i enlighet med nedanstående bilagor. Upphandlingen genomförs som en förenklad upphandling enligt lagen om […]

Third Swedish national pension fund

AP3s ställningstagande på SCAs bolagsstämma

På SCAs bolagsstämma igår den 15 april röstade AP3 för att minska styrelsen till 8 istället för föreslaget 9 ledamöter. Skälet till detta är att fonden anser […]

Third Swedish national pension fund

Consortium acquires Fortum Distribution AB

Ett konsortium bestående av Borealis Infrastructure, Tredje AP-fonden (AP3), Folksam med dotterbolag och Första AP-fonden (AP1) (”Konsortiet”) har idag ingått ett avtal om att förvärva Fortum Distribution AB, Fortums elöverföringsverksamhet i Sverige.

Third Swedish national pension fund

AP3 increase holding in Oxford Biomedica

Third Swedish national Pension Fund (AP3) has per December, 2014 purchased shares in Oxford Biomedica, OXB LN, and now holds 3.3443 percent of shares and votes. For […]

Third Swedish national pension fund

AP3 measures carbon footprint

The Third Swedish National Pension Fund (AP3) has analysed the carbon footprint of its equity investments and found it to be 27 percent lower than the Fund’s […]

Third Swedish national pension fund

Gustaf Hagerud lämnar AP3

Gustaf Hagerud, vice vd och Chef Kapitalförvaltningen på Tredje AP-fonden, lämnar fonden efter sex år. Gustaf kommer att bli delägare i ett kapitalförvaltningsföretag i London där han […]

Third Swedish national pension fund

Disclosure of Holdings HICL LN

Third Swedish National Pension Fund have per 18 June 2014 acquired 14,800,000 shares in HICL LN. Third Swedish National Pension Fund’s share of votes now amounts to 5.3934 percent.

Third Swedish national pension fund

AP-fonderna kommenterar Fair Trade Centers rapport

I Fair Trade Centers rapport “Pushing the Planet to Retirement”, publicerad 2014-06-17, lyfts vikten av ansvarfull hantering av biologisk mångfald i AP-fondernas förvaltning. Första, Andra, Tredje och […]

Third Swedish national pension fund

AP3 tackar ja till Volkswagens bud på Scania

Tredje AP-fonden har beslutat att acceptera Volkswagens bud på Scania om 200 kronor per aktie. Tredje AP-fonden äger 2 300 A-aktier och 2 586 644 B-aktier i Scania, vilket motsvarar 0,32 procent […]

Third Swedish national pension fund

Etikrådets årsrapport 2013 – Dialog ger resultat

Etikrådet utvecklar sitt arbete med förebyggande dialoger i syfte att få bolag att agera mer ansvarsfullt och därmed minska risken att de bryter mot internationella konventioner. Fokusområden […]

Third Swedish national pension fund

Upphandling av operatörstjänster

Tredje AP-fonden upphandlar med hjälp av Sentensia operatörstjänster för telefoni. Den upphandlade tjänsten ska löpa under två år med möjlighet till förlängning. Sista anbudsdag är 16 maj […]

Third Swedish national pension fund

AP3s tidigare remissvar på buffertkapitalutredningen

Tredje AP-fondens tidigare publicerade remissvar på buffertkapitalutredningens betänkande SOU 2012:53 AP-fonderna i pensionssystemet – effektivare förvaltning av pensionsreserven, kan ni läsa här >>

Third Swedish national pension fund

Solid growth for AP3 in 2013

AP3 reported net profit of SEK 32,398 million (22,638) in 2013. This represents a total return of 14.2% before expenses and 14.1% after expenses. Fund capital stood […]

Third Swedish national pension fund

Kommentar till olika jämförelser mellan fondförvaltare

Jämförelser mellan olika fondförvaltare och deras arbete med etik förekommer ofta. Olika fonders placeringsinriktning och angreppssätt vad gäller etik och påverkan utgår från respektive fonds värdegrund, förvaltningsmodell […]

Third Swedish national pension fund

AP3 appoints Kerim Kaskal as CIO

AP3 has appointed Kerim Kaskal as Chief Investment Officer (CIO). Kerim will have overall responsibility for risk allocation and will join the Fund’s executive management group, reporting […]

Third Swedish national pension fund

Interim report January-June 2013

The first six months of 2013 saw an initial surge in equity prices in many markets. However, volatility subsequently increased, bond yields rose and equity markets went […]

Third Swedish national pension fund

Stewardship report from the AGM season 2013

AP3 voted at 65 Swedish and 509 foreign AGMs during the 2013 AGM season and held seats on the nomination committees of six companies: Aerocrine, Arise Windpower, […]

Third Swedish national pension fund

Upphandling av lokalvård, Dnr 2013/157

AP3 inleder en upphandling avser behovsanpassad lokalvård för Tredje AP-fondens lokaler i Stockholm, Vasagatan 7. Sista anbudsdag är den 19 augusti 2013. Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar erhålls […]

Third Swedish national pension fund

Flaggningsmeddelande Sagax AB

Tredje AP-fonden har per den 25 juni flaggat till Finansinspektionen för sitt innehav i Sagax AB. Tredje AP-fondens innehav i Sagax AB går från 0% till 5,6% […]

Third Swedish national pension fund

AP3 förvärvar handelsfastigheter i Sverige

AP3 har via ett helägt bolag förvärvat en portfölj med 72 handelsfastigheter för knappt en miljard kronor från en fond som förvaltas av AXA Real Estate. Fastigheterna […]

Third Swedish national pension fund

2012 – a strong year in an uncertain world

Year-end report 1 january-31 December 2012 AP3 recorded a profit of SEK 22,638 million (loss: 5,483) in 2012. Fund capital stood at SEK 232,956 million at year-end, […]

Third Swedish national pension fund

Procurement of risk system

AP3 is initiating a procurement of new solutions for its risk analysis. The objective is to get a common platform for risk analysis to be used both […]

Third Swedish national pension fund

AP3 köper resterande 50% av aktierna i Hemsö Fastighets AB

Genom affären blir Hemsö Fastigheter AB till 100 % ägt av Tredje AP-fonden (AP3). Samtidigt säljer Hemsö 15 fastigheter till Kungsleden. Genom försäljningen av fastigheter med betydande inslag av kontor renodlar Hemsö sitt fastighetsbestånd.

Third Swedish national pension fund

Upphandling av upphandlingstjänster avslutad

Tilldelningsbeslut avseende upphandling av upphandlingstjänster. Beslut har fattats om att teckna avtal för upphandlingstjänster med följande anbudsgivare: Sentensia Q AB Beslut har fattats utifrån att detta anbud […]

Third Swedish national pension fund

Flaggningsmeddelande Moberg Derma

Tredje AP-fonden har per den 5 november 2012 flaggat till Finansinspektionen för sitt innehav i Moberg Derma AB. Fondens innehav går från 5,35% till 4,87% av röster […]

Third Swedish national pension fund

Flaggningsmeddelande Moberg Derma AB

Tredje AP-fonden har per den 26 oktober 2012 flaggat till Finansinspektionen för sitt innehav i Moberg Derma AB. Tredje AP-fondens deltar i en nyemission i Moberg Derma […]

Third Swedish national pension fund

Upphandling av lönetjänster avslutad

Tilldelningsbeslut avseende upphandling av Lönetjänster Dnr AP3 2012/132 Beslut har fattats om att teckna avtal med följande anbudsgivare: PA-resurs BS AB Beslut har fattats utifrån att detta […]

Third Swedish national pension fund

Interim Report January-June 2012

The first six months of 2012 were marked by ongoing worries over the debt crisis in southern Europe and attendant economic weakness. Income for the first six […]

Third Swedish national pension fund

Flaggningsmeddelande Arise Windpower

Tredje AP-fonden har per den 13 augusti flaggat till Finansinspektionen för sitt innehav i Arise Windpower AB. Tredje AP-fondens innehav i Arise Windpower AB går från 13,9 % till […]

Third Swedish national pension fund

Med anledning av uppmärksamheten kring AP-fonderna

Med anledning av uppmärksamheten kring personalförmåner i de statliga AP-fonderna har samtliga sex ordföranden i Första-Fjärde, Sjätte och Sjunde AP-fonderna initierat en gemensam översyn av personalrelaterade policys. Syftet […]

Third Swedish national pension fund

Ethical Council’s annual report for 2011

Sweden’s AP funds making a difference through preventative measures. The Ethical Council’s annual report for 2011, which covers joint efforts in the environmental and ethical area between the […]

Third Swedish national pension fund

Year-end report 2011

Turbulensen i de finansiella marknaderna under andra halvåret påverkade resultatet negativt

Third Swedish national pension fund

Flaggningsmeddelande CellaVision AB

Tredje AP-fonden har per den 22 februari flaggat till Finansinspektionen för sitt innehav i CellaVision AB. Tredje AP-fondens innehav i CellaVision AB går från 6,74% till 3,39% av […]

Third Swedish national pension fund

AP3 investerar i tyska fastigheter

AP3 investerar 150 miljoner euro i tyska fastigheter via ett investerarkonsortium lett av Patrizia Immobilien AG.  Investeringen består av 21 000 hyreslägenheter där över 90% av beståndet […]

Third Swedish national pension fund

Interim report January-June 2011

Japan and slower economic growth in the United States were the backdrop for the first six months of 2011. Together, these factors led to uncertainty and weakness […]

Third Swedish national pension fund

Flaggningsmeddelande Orexo AB

Tredje AP-fonden har per den 30 juni flaggat till Finansinspektionen för sitt innehav i Orexo AB. Tredje AP-fondens innehav i Orexo AB går från 5,03% till 3,94% […]

Third Swedish national pension fund

Flaggningsmeddelande Karolinska Development

Tredje AP-fonden har per den 21 april köpt 776 000 aktier i Karolinska Development AB. Tredje AP-fonden äger därefter totalt 3 907 736 aktier som tillsammans representerar 8,05 […]

Third Swedish national pension fund

Upphandlingen av sjukvårdsförsäkring är nu avslutad

Tredje AP-fonden har beslutat att teckna avtal för sjukvårdsförsäkring med följande anbudsgivare: SPP tillsammans med DKV. Beslut har fattats utifrån att detta anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga, med […]

Third Swedish national pension fund

Flaggningsmeddelande Cellavision AB

Tredje AP-fonden har per den 3 november 2010 köpt 644 000 aktier i Cellavision AB. Tredje AP-fonden äger därefter totalt 1 398 077 aktier som tillsammans representerar 5,86 […]

Third Swedish national pension fund

AP3 new member of IIGCC

AP3 has together with AP1, AP2 and AP4 become members of The Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC). IIGCC is a forum for collaboration on climate […]

Third Swedish national pension fund

Upphandling av sjukvårdsförsäkring

AP3 avser att upphandla en obligatorisk sjukvårdsförsäkring för sin fast anställda personal. Inlämnat anbud skall avse försäkring med giltighet i Sverige (ej utlandsresa). Vårdförsäkringen skall vara en […]

Third Swedish national pension fund

AP3 announces CIO’s departure

AP3 Chief Investment Officer Erik Valtonen is to leave the Fund after 10 years in which he made a major contribution to building and developing AP3’s asset […]

Third Swedish national pension fund

AP3 publishes its annual corporate governance report

AP3s’s annual corprate governance report includes how the Fund works as an active owner, reasons for using different governance tools, voting statistics and how environmental and ethical […]

Third Swedish national pension fund

Interimreport 1 January- 30 June 2010

The first six months of 2010 saw major bouts of volatility on the financial markets. Strong corporate earnings and favourable economic data had a positive impact on […]

Third Swedish national pension fund

Flaggningsmeddelande Algeta ASA

Tredje AP-fonden har per den 18 augusti 2010 sålt 100 372 aktier i Algeta ASA. Tredje AP-fonden äger därefter totalt 1 925 000 aktier som tillsammans representerar 4,88 […]

Third Swedish national pension fund

Ny vice ordförande i Tredje AP-fonden

Regeringen har idag utsett f.d. verkställande direktören och koncernchefen Lars G Josefsson till vice ordförande i Tredje AP-fonden styrelse. Lars G Josefsson har tidigare bl.a. varit verkställande direktör […]

Third Swedish national pension fund

Upphandling årsredovisning

Selektiv upphandling av ramavtal avseende konsultstöd för produktion av årsredovisning samt rådgivande tjänster kring strategisk kommunikation, Dnr 2010/148.

Third Swedish national pension fund

Flaggningsmeddelande Arise Windpower AB

Tredje AP-fonden har per den 31 mars flaggat till Finansinspektionen för sitt innehav i Arise Windpower AB. Tredje AP-fonden äger efter flaggningen 4 636 363 aktier som tillsammans […]

Third Swedish national pension fund

Remissvar NBK

Remissvar (dnr Ju2009/8381/L1) på Näringslivets börskommittés begäran om ändring av reglerna om budplikt.

Third Swedish national pension fund

Report from the Sustainable Value Creation Project 

AP3 was one of 15 Swedish institutional investors that supported the Sustainable Value Creation Initiative project, launched  in September 2009. A survey with questions on governance and […]

Third Swedish national pension fund

Hessius kommentarer på ESO-rapporten

”If it ain’t broken – don’t fix it” ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi) presenterade 30/11-2009 rapporten ”Fyra dyra fonder? Om effektiv förvaltning och styrning av AP-fonderna”. […]

Third Swedish national pension fund

Remissvar till Finansinspektionen

AP3s remissvar på Finansinspektionens Förslag till föreskrifter och allmänna råd om ersättningssystem i finansiella företag. Länk till remissvaret här >>  

Third Swedish national pension fund

Ethical Council appoints Secretary-General

The Ethical Council of Sweden’s AP funds has strengthened its operations by appointing John Howchin as Secretary-General. His primary role will be to coordinate the Ethical Council’s […]

Third Swedish national pension fund

Procurement of a Global Voting Service

The Third Swedish National Pension Fund (AP3) will together with the First (AP1), Second (AP2) and Forth (AP4) AP-funds carry out procurement through a partially coordinated procedure […]

Third Swedish national pension fund

Interim report January-June 2009

Positive portfolio growth and strong active returns. Net income for the six months ended 30 June was SEK 9.4 (-17.9) billion, equal to a return of 5.3% […]

Third Swedish national pension fund

Startsida

Nyhetsarkiv Här hittar du alla nyheter från Tredje AP-fonden. Du kan söka bland nyheterna per år eller för en specifik månad. 

Third Swedish national pension fund

Upphandling av OEMS är avslutad

Upphandling av Order/Execution Management System (“OEMS”) avslutades den 28 maj 2009. Bloomberg valdes som leverantör. Frågor kan ställas till: Adriano Pizzignacco, Chef Affärsstöd & Utveckling Telefon: 08-555 […]

Third Swedish national pension fund

Remissvar till Socialdepartementet

AP3s remissvar avseende utjämnat värde för buffertfonderna vid beräkning av balanstalet. Läs hela remissvaret här >>

Third Swedish national pension fund

Etikrådet: Tre dialoger har fått önskad effekt

Första-Fjärde AP-fondernas gemensamma Etikråd för en aktiv dialog med bolag som brutit mot internationella konventioner som Sverige har undertecknat. Syftet är att få bolagen att vidta åtgärder […]

Third Swedish national pension fund

AP-fondernas Etikråd arbetar aktivt med etik- och miljöfrågor

Etikrådet, som består av Första till Fjärde AP-fonderna, tar etik- och miljöhänsyn genom att ta ett aktivt ägaransvar. Genom dialog påverkar vi de bolag fonderna investerar i att följa de internationella konventioner Sverige ställt sig bakom.

Third Swedish national pension fund

Etikrådets svar på frågor från Uppdrag granskning

Etikrådet har fått följande frågor från Uppdrag granskning och besvarat dem skriftligt. I reportaget gör vi en genomgång av aktieinnehavet i AP-fonderna 1-4.  Utgångspunkten är bl.a. sjunde AP-fondens […]

Third Swedish national pension fund

Remissvar till NBK

Remissvar på NBKs förslag till nya relger om offentliga uppköpserbjudanden

Third Swedish national pension fund

Remissvar SOU 2008:107

AP3’s remissvar på betänkandet SOU 2008:107 Etiken, miljön och pensionerna >>

Third Swedish national pension fund

Presskonferens 22 december kl 11

Kungsleden och AP3 håller en press- och analytikerkonferens idag den 22 december klockan 11:00 på Kungsledens huvudkontor, Medborgarplatsen 25 där Kungsledens VD Thomas Erséus, Kungsledens vVD Johan […]

Third Swedish national pension fund

Flaggningsmeddelande Diagenic ASA

Tredje AP-fonden har per den 8 december 2008 köpt 1000 000 aktier i Diagenic ASA. Tredje AP-fonden äger därefter totalt 3 344 000 aktier som tillsammans representerar 6,46 […]

Third Swedish national pension fund

Flaggningsmeddelande Algeta ASA

Tredje AP-fonden har per den 21 november 2008 köpt 340 000 aktier i Algeta ASA. Tredje AP-fonden äger därefter totalt 1 156 800 aktier som tillsammans representerar 7,01 […]

Third Swedish national pension fund

AP-fonder publicerar miljörapport om gruvindustrin

AP-fondernas Etikråd har tagit fram en beskrivning av miljökonsekvenser av gruvindustrin. “Gruvindustrin är en sektor som har stor miljöpåverkan och där verksamheten ofta finns i instabila länder. […]

Third Swedish national pension fund

Interim report 1 January – 30 June 2008

A sharp fall in equity prices and the financial turbulence saw the AP3 portfolio record a negative return for the first six months of the year. The […]

Third Swedish national pension fund

AP Fastigheter köper Vasakronan

AP Fastigheter köper Vasakronan Första-Fjärde AP-fondernas gemensamma fastighetsbolag AP Fastigheter har idag kommit överens med staten om att köpa Vasakronan. Läs AP Fastigheters pressmeddelande.

Third Swedish national pension fund

AP3 restructures asset management operations

AP3 is introducing organisational changes from June 2008 as part of its previously announced strategy to separate beta (market exposure) from alpha (active risk) in asset management […]

Third Swedish national pension fund

Regeringens utvärdering av AP-fondernas verksamhet 2007

Finansdepartementet utvärderar varje år AP-fondernas verksamhet på uppdrag av regeringen. Utvärderingen av fondernas verksamhet har nu publicerats och kan laddas ned från regeringens hemsida.  I skrivelsen konstateras […]

Third Swedish national pension fund

Etikrådets årsrapport publiceras 21 april

Presskonferens i samband med att Etikrådet presenterar sin första rapport 21/4-2008   Den 21 april kl 10.30 presenterar Etikrådets ordförande Carl Rosén årsrapporten för 2007. Etikrådets arbete […]

Third Swedish national pension fund

AP-fonderna bidrog positivt till pensionssystemet 2007

Försäkringskassan sammanställer årligen pensionssystemets tillgångar och skulder. AP3 utgör tillsammans med AP1, AP2, AP4 och AP6 buffertfonder och tillsammans stod buffertfonderna för 12,8% av tillgångarna i pensionssystemet. […]

Third Swedish national pension fund

AP3 delfinansierar Amnesty Business Groups undersökning

 AP3 delfinansierar för tredje året i rad den undersökning som Amnesty Business Group gör rörande svenska bolags riskhantering. Syftet med undersökningen är att kartlägga hur företaget uppfattar sin riskexponering […]

Third Swedish national pension fund

Full-year report 1 January – 31 December 2007

Net profit totalled SEK 10.7 billion, corresponding to a 5.0% return after expenses. Return before expenses was 5.1%. Fund capital rose by SEK 12.7 billion and stood […]

Third Swedish national pension fund

Investeringar i bolag som producerar vapen

Ett flertal tidningar har tolkat AP3s etiska riktlinjer på så sätt att fonden inte alls investerar i företag som tillverkar vapen. Detta är dock en missuppfattning. Fonden […]

Third Swedish national pension fund

Interim report 1 January – 30 June 2007

The AP3 portfolio performed favourably during the first half of the year amid continued equity market gains and rising interest rates. Net profit totalled SEK 14.5 billion, […]

Third Swedish national pension fund

AP3’s corporate governance report

AP3’s annual governance report, which covers the 12-month period ended 30 June 2007, includes areas and issues that we have focused our governance activities on prior to […]

Third Swedish national pension fund

Another year of strong returns

Tredje AP-fondens fondkapital ökade med 20,2 miljarder kronor till 212,2 miljarder kronor och årets resultat blev 18,6 miljarder kronor, vilket motsvarar en avkastning på 9,5 procent, efter kostnader.

Third Swedish national pension fund

AP3 introduces fundamental indexing

AP3 is enhancing its asset management operations by introducing fundamental indexing as a new form of management. The Fund will use the new FTSE GWA *) fundamental […]

Third Swedish national pension fund

AP3´s global corporate governance policy

The global corporate governance policy supplements AP3’s corporate governance policy and applies to all non-Swedish corporations in which AP3 has direct ownership interest. Read the global corporate governance policy […]

Third Swedish national pension fund

Continued gains in first half

AP3’s fund capital rose by SEK 4.1 billion in the first half and totalled SEK 196.1 billion at 30 June 2006. Net profit was SEK 3.4 billion, […]

Third Swedish national pension fund

AP3 writes a letter to Yahoo

AP3 has written a letter to Yahoo! Inc, in which the fund is a shareholder, on the occurrence that the company has been associated with human rights […]

Third Swedish national pension fund

The procurement for risk system has been finalized

The procurement for a risk analysis system was finalized at 9 May 2006. Risk Metrics Group was awarded with the contract. Contract award notice >> Contact: Erika Lundquist Telephone: […]

Third Swedish national pension fund

Regeringens utvärdering av AP-fondernas verksamhet 2005

Finansdepartementet utvärderar varje år AP-fondernas verksamhet på uppdrag av regeringen. Utvärderingen av fondernas verksamhet 2001-2005 har nu publicerats och kan laddas ned från regeringens hemsida >>

Third Swedish national pension fund

AP-fonderna skapade positivt resultat i pensionssystemet 2005

Försäkringskassan har publicerat pensionssystemets resultat- och balansräkning för 2005. AP-fonderna är buffertfonder inom pensionssystemet. AP-fondernas goda resultat för 2005 innebär att AP-fondernas andel av pensionssystemets tillgångar har […]

Third Swedish national pension fund

AP3 delfinansierar Amnesty Business Groups företagsbarometer

Resultatet av undersökningen publicerades 9 mars 2006. Syftet med undersökningen var att undersöka hur svenska bolag hanterar risk relaterad till mänskliga rättigheter. Undersökningen genomfördes av Amnesty Business […]

Third Swedish national pension fund

AP3s analys-pm om aktierelaterade incitamentsprogram

I detta PM beskriver AP3 några grundläggande tankegångar om i vilken riktning vi skulle vilja se att svenska incitamentsprogram utvecklades. Innehållet ska inte ses som en absolut […]

Third Swedish national pension fund

Flaggningsmeddelande Haldex AB

AP3 har per den 8 december sålt 125 000 aktier i Haldex AB. Fonden äger därefter totalt 1 001 000 aktier som tillsammans representerar 4,5 procent av […]

Third Swedish national pension fund

Flaggningsmeddelande Nobia

Tredje AP-fonden har per den 5 december sålt 202 300 aktier i Nobia AB. Tredje AP-fonden äger därefter  totalt 2 702 761 aktier som tillsammans representerar 4,7 […]

Third Swedish national pension fund

Flaggningsmeddelande Munters

Tredje AP-fonden har per den 28 oktober sålt 200 000 aktier i Munters AB. Tredje AP-fonden äger därefter totalt 1 054 049 aktier som tillsammans representerar 4.2 […]

Third Swedish national pension fund

Procurement for risk system

The Fund is initiating a procurement of new solutions for its risk analysis (ex ante), and possibly for style analysis for equities. The risk system completes a […]

Third Swedish national pension fund

AP3 invests in infrastructure assets

AP3 has further diversified its portfolio by investing £20 million in the Henderson PFI Secondary Fund, which invests in infrastructure assets such as hospitals, schools and railways. […]

Third Swedish national pension fund

Interim report 2005

AP3 recorded a net profit of SEK 13.8 billion in the first six months of 2005. The AP3 portfolio generated a return of 8.6% after commission expenses. […]

Third Swedish national pension fund

Flaggningsmeddelande Alfa Laval

AP3 sålde igår 150 000 aktier i Alfa Laval. Fonden äger därefter totalt 5 462 050 aktier, som tillsammans representerar 4,89 procent av bolagets aktiekapital och röstetal.

Third Swedish national pension fund

Flaggningsmeddelande Cardo

Till Styrelsen för Stockholmsbörsen Tredje AP-fonden har per den 20 juni sålt 50,000 aktier i Cardo AB. Tredje AP-fonden äger därefter totalt 1 471 200 aktier som […]

Third Swedish national pension fund

Regeringen utser nya ledamöter i AP3s styrelse

Regeringen har idag utsett docenten Lars Otterbeck till vice ordförande och Kari Lotsberg till ny ledamot i Tredje AP-fondens styrelse. Lars Otterbeck är docent i företagsekonomi och […]

Third Swedish national pension fund

Regeringen presenterar utvärdering av AP-fondernas verksamhet 2004

Regeringens skrivelse med utvärdering av AP-fondernas verksamhet för 2004 har nu offentliggjorts. På www.regeringskansliet.se finns pressmeddelandet från Finansdepartementet samt hela skrivelsen att ladda ned. Vid frågor kontakta: Christina […]

Third Swedish national pension fund

Changes in strategy

AP3 is increasing the level of active risk management throughout its benchmark reference portfolio. The move covers market risk and active risk (i.e. alpha and beta) and […]

Third Swedish national pension fund

Year-End Report 2004

AP3’s portfolio generated a return of 11.4% before expenses Net profit for the year totalled SEK 16.1 billion AP3’s fund capital increased SEK 17.8 billion and totalled […]

Third Swedish national pension fund

Nalini Bonnier – ny portföljförvaltare på AP3

Nalini Bonnier tillträdde den 20 september som portföljförvaltare i den interna Europeiska aktieförvaltningen. Nalini kommer att förvalta sektorerna media och teleoperatörer. Nalini kommer närmast från SEB Asset […]

Third Swedish national pension fund

AP3 tecknar aktier i nyemission i Sectra AB

 AP3 har tecknat 1 000 000 aktier i Sectra ABs nyemission, vilket motsvarar 2,8 procent av kapitalet. Sectra AB är ett IT- och medicinteknikföretag med huvudkontor i […]

Third Swedish national pension fund

Niklas Ekvall to leave AP3

AP3’s Deputy CEO and Chief Investment Officer is leaving AP3 for a position as Head of Asset Management at Carnegie. August 1 will be his last day […]

Third Swedish national pension fund

Sven Askenberger acting CEO from 1 May, 2004

AP3’s current CEO Tomas Nicolin will be leaving his position on 30 April, 2004. The Fund Board has appointed Sven Askenberger, currently Chief Operating Officer, to be […]

Third Swedish national pension fund

AP3 invests in Bergvik Skog

The Third Swedish National Pension Fund has purchased shares and subordinated notes in Bergvik Skog AB, a new independent Swedish forestry group. Bergvik Skog’s forestry holdings consist […]

Third Swedish national pension fund

Alfa Laval

Tredje AP-fonden har köpt 271 900 aktier i Alfa Laval. Vi äger nu totalt 5 644 900 aktier, som tillsammans representerar 5,05 procent av bolagets aktiekapital och […]

Third Swedish national pension fund

Tomas Nicolin to leave AP3

Today AP3’s CEO Tomas Nicolin has announced that he will be leaving AP3 for a position as CEO of Alecta. The exact time of the shift is […]

Third Swedish national pension fund

Ny ägarpolicy antagen av styrelsen

AP3 offentliggör idag en ny och reviderad ägarpolicy, antagen av styrelsen den 29 oktober 2003. Nyheter i den utvecklade ägarpolicyn är bland annat: AP3 kräver utvärdering av […]

Third Swedish national pension fund

Semi-annual report 2003

Total return of 6.9 percent Jan-June 2003. The equity market rebound and the fall in global bond yields has been positive for the absolute return of the […]

Third Swedish national pension fund

Intentia

Tredje AP-fonden äger efter gjorda försäljningar totalt 1.346.100 aktier som tillsammans representerar 3,7 procent av bolagets aktiekapital och 2,9 procent av bolagets röstetal.

Third Swedish national pension fund

AP3 garanterar KaroBios nyemission

Med anledning av KaroBios styrelsebeslut att genomföra en nyemission med företräde för bolagets aktieägare meddelas följande. AP3 deltar i ett garantikonsortium som åtar sig att teckna aktier […]

Third Swedish national pension fund

AP3 förstärker organisationen med två nya medarbetare

Från och med den 1/12 har AP3-organisationen fått två nya tillskott: Mats Andersson har anställts som portföljförvaltare inom fondens aktieförvaltning. Vid sidan av en roll som aktieförvaltare […]

Third Swedish national pension fund

AP3 named 2002 European market leader by IPE

The Third Swedish National Pension Fund (AP3) has been named European market leader by Investment & Pensions Europe (IPE). Earlier this fall AP3 was named Swedish market […]

Third Swedish national pension fund

Tender for management of US small/mid cap equities

General This document gives a description of the procurement process and some general information on the mandate(s). To download the official CONTRACT NOTICE published in “Publication of […]

Third Swedish national pension fund

Nobia

Tredje AP-fonden äger efter gjorda förvärv totalt 2 894 745 aktier i Nobia som tillsammans representerar 5,02 procent av bolagets aktie- och röstetal.

Third Swedish national pension fund

AP3 appoints asset managers for Asian equities

The Third Swedish National Pension Fund (AP3) has now completed the asset manager searches for Japanese and Asia Pacific (ex Japan) equities. The Japanese mandate is being […]

Third Swedish national pension fund

Höganäs

Tredje AP-fonden äger efter gjorda förvärv totalt 2 397 099 aktier i Höganäs AB som tillsammans representerar 6,83 procent av bolagets aktiekapital och 5,46 procent av bolagets […]

Third Swedish national pension fund

Wassum utvärderar AP-fonderna

Wassum Investment Consulting AB har fått i uppdrag att utvärdera AP-fondernas investeringsstrategier.  Ladda ner konsultrapporten här >> 

Third Swedish national pension fund

Intentia

Vi har genom successiva köp av B-aktier i Intentia International AB (publ.) en position av 1.846.100 B-aktier vilka tillsammans representerar 5,05 procent av aktiekapitalet och 3,95 procent […]

Third Swedish national pension fund

Höganäs

Tredje AP-fonden äger efter gjorda förvärv totalt 2 397 099 aktier i Höganäs AB som tillsammans representerar 6,83 procent av bolagets aktiekapital och 5,46 procent av bolagets […]

Third Swedish national pension fund

Tomas Nicolins svar på brevet från Skandias styrelse

Nedan följer Tomas Nicolins svar på det brev som Skandias styrelse distribuerat till Skandias aktieägare. 15 april 2002 Till Styrelsen Försäkringsaktiebolaget Skandia Jag har idag tagit emot […]

Third Swedish national pension fund

Haldex

Vi har idag köpt 150 000 aktier i Haldex. Vi äger därefter totalt 1 200 800 aktier som tillsammans representerar 5,4 procent av bolagets aktiekapital och röstetal.

Third Swedish national pension fund

Tomas Nicolin skriver på DN-debatt

Drygt en fjärdedel av Stockholmsbörsens mest omsatta bolag föreslår i år nya optionsprogram som ägarna skall ta ställning till vid vårens bolagsstämmor. Som en av de större […]

Third Swedish national pension fund

AP3 proposes a conversion right for A-shares in SKF

The Third Swedish National Pension Fund (AP3) proposes that SKF’s Annual General Meeting decides to introduce a continuing and voluntarily possibility for A-shareholders to convert their shares […]

Third Swedish national pension fund

Höganäs

Efter köp innehar Tredje AP-fonden 1 864 006 aktier i Höganäs motsvarande 5,31% av kapital och 4,24% av röster.

Third Swedish national pension fund

Magnus Eriksson ny aktiechef

Magnus Eriksson har utsetts till chef för AP3s aktieförvaltningsgrupp. Gruppen ansvarar för fondens förvaltning av svenska och europeiska aktier. Magnus, som anställdes på fonden våren 1999, kommer […]

Third Swedish national pension fund

Munters – flaggningsmeddelande

Vi vill härmed meddela att Tredje AP-fonden efter köp har ett innehav av 1 510 649 aktier i Munters motsvarande 6,04% av röster och kapital.

Third Swedish national pension fund

Eric Kovacs ny aktieförvaltare för bank och finans

Eric Kovacs har tillträtt som förvaltare av bank- och finansaktier. Han är ansvarig för fondens internt aktivt förvaltade svenska och europeiska aktieportfölj. Eric kommer närmast från Bankinvesteringsfonden […]

Third Swedish national pension fund

Dag Sehlin ny styrelseledamot

Dag Sehlin har utsetts av regeringen till ny styrelseledamot. Dag, som är civilekonom, har en mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom finansbranschen bland annat som vice VD […]

Third Swedish national pension fund

Regeringens utvärdering av AP-fonderna klar

Regeringens årliga skrivelse till Riksdagen om AP-fondernas verksamhet har nu släppts. Här kan du ladda ner en pdf-fil med finansdepartementets utvärdering. Skrivelsen innehåller som även en konsultrapport […]

Third Swedish national pension fund

Mercers bilaga till regeringens skrivelse

Finansdepartementet gav det brittiska konsultföretaget William M. Mercer i uppdrag att granska AP-fondernas förvaltning och organisation. Här kan du ladda ner rapporten om AP3 >>

Third Swedish national pension fund

Cardo – flaggningsmeddelande

Efter köp innehar Tredje AP-fonden 2 032 350 aktier i Cardo motsvarande 6,77 procent av kapital och röster.

Third Swedish national pension fund

Nytt mandat för Tredje AP-fonden

– Efter en intensiv period av förberedelser för att bygga upp en professionell förvaltningsorganisation står Tredje AP-fonden redo att axla det nya uppdraget att förvalta 130 miljarder […]

Third Swedish national pension fund

Munters – flaggningsmeddelande

Tredje AP-fonden innehar efter försäljningar 1 107 300 aktier i Munters motsvarande 4,43 procent av kapital och röster.

Third Swedish national pension fund

Atle – flaggningsmeddelande

Efter omfördelningen av AP-fondernas kapital innehar Tredje AP- fonden 915.389 aktier i Atle AB, motsvarande 1,68 % av kapital och röster.

Third Swedish national pension fund

Bergman & Beving – flaggningsmeddelande

Efter omfördelningen av AP-fondernas kapital innehar Tredje AP- fonden 1.075.775 aktier i Bergman & Beving AB, serie B, motsvarande 3,76 % av kapital respektive 2,38 % av […]

Third Swedish national pension fund

Fagerhult- flaggningsmeddelande

Efter omfördelningen av AP-fondernas kapital innehar Tredje AP- fonden 227.500 aktier i Fagerhult AB, motsvarande 1,81 % av kapital och röster.

Third Swedish national pension fund

Latour – flaggningsmeddelande

Efter omfördelningen av AP-fondernas kapital innehar Tredje AP- fonden 250.000 aktier i Investment AB Latour serie A, samt 840.157 aktier serie B, motsvarande 2,09 % av kapital […]

Third Swedish national pension fund

Industrivärden – flaggningsmeddelande

Efter omfördelningen av AP-fondernas kapital innehar Tredje AP- fonden 1.797.475 aktier i Industrivärden AB serie A, samt 103.125 st aktier serie C, motsvarande 1,11 % av kapital […]

Third Swedish national pension fund

Karlshamns – flaggningsmeddelande

Efter omfördelningen av AP-fondernas kapital innehar Tredje AP- fonden 448.150 aktier i Karlshamns AB, motsvarande 2,13 % av kapital och röster.

Third Swedish national pension fund

SäkI – flaggningsmeddelande

Efter omfördelningen av AP-fondernas kapital innehar Tredje AP- fonden 153.950 aktier i SäkI AB, motsvarande 1,48 % av kapital och röster.

Third Swedish national pension fund

Kungsleden – flaggningsmeddelande

Efter omfördelningen av AP-fondernas kapital innehar Tredje AP- fonden 541.100 aktier i Kungsleden AB, motsvarande 2,88 % av kapital och röster.