Skip to navigation
AP3 entrance glass door with AP3 logotype

AP3 söker chef för Riskkontroll & Avkastningsanalys

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet. Fonden har riksdagens uppdrag att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet genom […]

Annual report cover picture

AP3 reports a strong first half-year 2021

AP3 reported a positive net result of SEK 48,133 million (-3,090) for the first six months of 2021. The total return was 11.4% (-0.8) after expenses. The […]

Third Swedish national pension fund

AP3 – Strong results in a challenging year

Press release, 19 February 2021 AP3 reported a net result of SEK 37.2 billion, representing a return of 9.7% after expenses, for the 12 months ended 31 December […]

Third Swedish national pension fund

AP3 half year / interim report 2020

Press release August 26, 2020 The Covid-19 pandemic dramatically reshaped global economic growth prospects during the spring. The tide of uncertainty hit financial markets hard, though major […]

Third Swedish national pension fund

Personalinformation

Rikard Forssmed som skulle börjat som senior aktieförvaltare på AP3 i mitten av september meddelade i början av augusti att han valt att inte tillträda tjänsten.   […]

Third Swedish national pension fund

AP3 har rekryterat Adam Kjörling som aktieförvaltare

AP3 har rekryterat Adam Kjörling till tjänsten som förvaltare inom AP3s aktiegrupp. Adam kommer närmast från Aberdeen Standard Investments i Edinburgh där han jobbat som portföljförvaltare inom […]

Third Swedish national pension fund

AP3 söker en kreditförvaltare och en aktieförvaltare

Tredje AP-fondens (AP3s) kapitalförvaltning hanterar tillgångar som aktier, obligationer, infrastruktur, fastigheter, riskpremiestrategier och hedgefonder. Bredden ger mycket goda möjligheter att arbeta inom olika områden eftersom en betydande […]

Third Swedish national pension fund

AP3’s best result of the decade

AP3 reported a net result of SEK 59.5 billion in 2019, representing a return of 17.6% after expenses. Since inception in 2001, in avarage per year the […]

Third Swedish national pension fund

Polhem Infra blir delägare i Solör Bioenergi

Polhem Infras första infrastrukturaffär är nu genomförd genom förvärvet av 21 procent av aktierna i Solör Bioenergi Holding AB. Solör är leverantör av i huvudsak förnybar fjärrvärme […]

Framsida AP3s ägarstyrningsrapport 2019

AP3s Ägarstyrningsrapport 2019

Tredje AP-fondens (AP3s) Ägarstyrningsrapport för bolagsstämmosäsongen 2018-2019 är publicerad. I år röstade AP3 på drygt 1000 bolagsstämmor, varav 75 svenska stämmor. Rapporten syftar till att öka inblicken […]

Third Swedish national pension fund

Mikael Lundin ny VD för Polhem Infra

Mikael Lundin har utsetts till VD för det nybildade bolaget Polhem Infra som ägs av Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och Fjärde AP-fonden. Polhem Infra investerar i onoterade […]

Third Swedish national pension fund

AP3 presents results 2018

Press release February 19, 2019   AP3 reported a net result of SEK 2,202 million (28,239) for the 12 months ended 31 December 2018. Return totalled 0.7% […]

Third Swedish national pension fund

Nya ledamöter i Tredje AP-fondens styrelse

2018-05-24 Regeringen har utsett Torbjörn Hållö, LO-ekonom och Mikael Sandström, chefsekonom på TCO till nya ledamöter i Tredje AP-fonden. De ersätter Lars Ernsäter, LO och Peter Hellberg, Unionen […]

Third Swedish national pension fund

AP3 investerar i Världsbankens pandemiobligationer

AP3 går in som en ledande investerare i en helt ny typ av katastrofobligation för bekämpning av pandemiutbrott i världens fattigaste länder. Investeringarna i katastrofobligationer är en […]

Two colleagues walking down a hallway, conversing and reading a document

AP3 söker två extra resurser

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet, tillika en statlig myndighet. Fonden har riksdagens uppdrag att förvalta fondkapitalet till största möjliga […]

Two AP3 annual reports on a table

AP3 interim report 2016

AP3 recorded a profit of SEK 4,206 million (18,483) for the first six months of 2016. Fund capital reached SEK 304,021 million, an increase of SEK 990 […]

Third Swedish national pension fund

Tredje AP-fonden får två nya styrelseledamöter

   Regeringen har idag utsett nya styrelseledamöter till AP3s styrelse. Nya ledamöter är Malin Björkmo, konsult och Kerstin Lindberg Göransson, vd Akademiska Hus. De efterträder Sonat Burman-Olsson och […]

Third Swedish national pension fund

AP3 adopts new ambitious sustainability targets

The Third Swedish National Pension Fund (AP3) is extending its sustainability profile by introducing new targets to further reduce the carbon footprint of its investment portfolio. The move […]

Third Swedish national pension fund

New mandate structure for US Equities

Following a previously announced change in its reference index for global equities, the Third Swedish National Pension Fund (AP3) has also altered the structure of its US […]

Third Swedish national pension fund

Reallocation within AP3’s Japanese equity mandate

The Third Swedish National Pension Fund (AP3) has made reallocations within the Fund’s Japanese equity mandate. A weak relative performance of the overall Japanese equity portfolio during […]

Third Swedish national pension fund

Invitation to tender: Performance measurement system

AP3 plans to introduce an IT solution for performance measurement and attribution, possibly also a firm wide risk management solution, and invites interested suppliers to submit applications […]