Skip to navigation

Dag Sehlin ny styrelseledamot

Dag Sehlin har utsetts av regeringen till ny styrelseledamot.

Dag, som är civilekonom, har en mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom finansbranschen bland annat som vice VD och Chief Financial Officer på Posten (1992-97) och vice VD för OM-gruppen (1986-1992).

Han är för närvarande verksam som styrelseledamot i olika bolag.