Skip to navigation

Eric Kovacs ny aktieförvaltare för bank och finans

Eric Kovacs har tillträtt som förvaltare av bank- och finansaktier. Han är ansvarig för fondens internt aktivt förvaltade svenska och europeiska aktieportfölj.

Eric kommer närmast från Bankinvesteringsfonden i Oslo.

I och med rekryteringen av Eric Kovacs har AP3s aktieförvaltningsteam täckning av samtliga viktiga sektorer i Sverige och Europa.