Skip to navigation

Flaggningsmeddelande Algeta ASA

Tredje AP-fonden har per den 18 augusti 2010 sålt 100 372 aktier i Algeta ASA. Tredje AP-fonden äger därefter totalt 1 925 000 aktier som tillsammans representerar 4,88 procent av bolagets aktiekapital och 4,88 procent av bolagets röstetal.

För mer information kontakta:
Christina Hillesöy
Chef kommunikation & hållbara investeringar, Tredje AP-fonden
Telefon: 08-555 17 123
E-post: christina.hillesoy@ap3.se