Skip to navigation

Flaggningsmeddelande Cellavision AB

Tredje AP-fonden har per den 3 november 2010 köpt 644 000 aktier i Cellavision AB. Tredje AP-fonden äger därefter totalt 1 398 077 aktier som tillsammans representerar 5,86 procent av bolagets röster och aktiekapital.

För mer information kontakta:
Christina Hillesöy
Chef kommunikation & hållbara investeringar, Tredje AP-fonden
Telefon: 08-555 17 123
E-post: christina.hillesoy@ap3.se