Skip to navigation

Flaggningsmeddelande Karolinska Development

Tredje AP-fonden har per den 21 april köpt 776 000 aktier i Karolinska Development AB. Tredje AP-fonden äger därefter totalt 3 907 736 aktier som tillsammans representerar 8,05 procent av bolagets aktiekapital och 6,30 procent av bolagets röstetal.

För mer information kontakta
Tredje AP-fonden
Christina Kusoffsky Hillesöy, Chef kommunikation & hållbara investeringar,
Telefon: 08-555 17 123
E-post: christina.hillesoy@ap3.se