Skip to main content Skip to navigation

Flaggningsmeddelande Moberg Derma AB

Tredje AP-fonden har per den 26 oktober 2012 flaggat till Finansinspektionen för sitt innehav i Moberg Derma AB. Tredje AP-fondens deltar i en nyemission i Moberg Derma AB och fondens innehav uppgår till 5,35% av röster och kapital.

26 October, 2012