Skip to main content Skip to navigation

Höganäs

Efter köp innehar Tredje AP-fonden 1 864 006 aktier i Höganäs motsvarande 5,31% av kapital och 4,24% av röster.