Skip to navigation

Industrivärden – flaggningsmeddelande

Efter omfördelningen av AP-fondernas kapital innehar Tredje AP- fonden 1.797.475 aktier i Industrivärden AB serie A, samt 103.125 st aktier serie C, motsvarande 1,11 % av kapital respektive 1,39 % av rösterna.