Skip to navigation

Jannis Asdrés anställd som förvaltare av kreditobligationer

Han ingår i AP3s ränte- och valutaförvaltningsteam.  

Jannis Asdrés har nu ansvar för fondens kreditobligationsportfölj. Hans närmaste chef är ränte- och valutachef Lennart Nordkvist.

Jannis har tidigare arbetat med kreditstrategi i ABN Amro/Transferators Global Credit Team. Han har också arbetat som analytiker av kreditobligationer på Handelsbanken Markets Financial Research.