Skip to navigation

Latour – flaggningsmeddelande

Efter omfördelningen av AP-fondernas kapital innehar Tredje AP- fonden 250.000 aktier i Investment AB Latour serie A, samt 840.157 aktier serie B, motsvarande 2,09 % av kapital respektive 1,6 % av rösterna.