Skip to navigation

Magnus Eriksson ny aktiechef

Magnus Eriksson har utsetts till chef för AP3s aktieförvaltningsgrupp. Gruppen ansvarar för fondens förvaltning av svenska och europeiska aktier.

Magnus, som anställdes på fonden våren 1999, kommer att dessutom att kvarstå i sin roll som portföljförvaltare med ansvar för exekvering samt sektorförvaltare av bygg- och fastighetsaktier.

Magnus Eriksson ersätter VD Tomas Nicolin som tidigare ledde aktiegruppen vid sidan av rollen som VD. Tomas Nicolin kommer dock att fortsätta som sektorförvaltare av investmentbolag