Skip to navigation

Ny ägarpolicy antagen

Fondens ägarpolicy fokuserar på svenska bolag
 
Enligt Riksdagens uppdrag är Tredje AP-fonden ålagd att ta fram en ägarpolicy. Den ska dock vara underordnad målet om hög avkastning. Ägarinflytandet är också begränsat av restriktionen att fonden inte får äga mer än 10 procent av ett enskilt bolag.
 
Inom dessa givna ramar strävar Tredje AP-fonden efter att utöva en tydlig ägarpolicy. Vi har lagt fokus på svenska bolag, där fonden har en väsentlig ägarandel. Företagsledningar och styrelser i dessa bolag ska uppleva att det finns en personligt engagerad ägare med tydliga åsikter om exempelvis nomineringar till styrelser och bolagsstämmofrågor.