Skip to navigation

Regeringens utvärdering av AP-fonderna klar

Regeringens årliga skrivelse till Riksdagen om AP-fondernas verksamhet har nu släppts.

Här kan du ladda ner en pdf-fil med finansdepartementets utvärdering. Skrivelsen innehåller som även en konsultrapport från William M. Mercer, som endast finns i den tryckta skrivelsen. Denna kan beställas från Riksdagen.
 
Ladda ner regeringens skrivelse här >>