Skip to navigation

Regeringens utvärdering av AP-fonderna: Positivt bidrag till inkomstpensionssystemet

AP-fonderna har både under 2017 och sedan starten 2001 bidragit positivt till den långsiktiga finansieringen av det allmänna inkomstpensionssystemet. Det framgår av regeringens årliga skrivelse med utvärdering av AP-fondernas verksamhet som överlämnades till riksdagen 29 maj.

– AP-fonderna har fortsatt att bidra positivt till inkomstpensionssystemet även under 2017. Samtidigt pågår förändringar av fondernas placeringsregler för att ur både ett avkastnings- och hållbarhetsperspektiv ytterligare förbättra fondernas resultat, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Läs hela pressmeddelandet från Regeringen här.